LuatVietnam

blue-check Lưu ý về căn cứ xác định phế phẩm SXXK English attachment

Công văn số 4644/TCHQ-GSQL ngày 29/9/2021 của Tổng cục Hải quan về việc xác định phế phẩm của hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu (2 trang)
Posted: 4/10/2021 4:30:06 PM | Latest updated: 7/10/2021 10:41:26 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5306 | Vietlaw: 532
LuatVietnam

Việc xác định phế phẩm của hoạt động gia công, SXXK được thực hiện theo quy định tại Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 35 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan lưu ý thêm, để xác định lô hàng có phải là phế phẩm hay không thì cần phải căn cứ vào thực tế quá trình sản xuất tại doanh nghiệp, các chứng từ thể hiện quá trình quản lý sản xuất như: phiếu xuất kho, nhập kho; quá trình kiểm tra số lượng, chất lượng trong quy trình sản xuất; chứng từ ghi nhận lại quá trình quản lý của doanh nghiệp...

Việc kê khai thuế đối với phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình gia công, sản xuất được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 10, khoản 4 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP) và hướng dẫn tại Công văn số 2687/TCHQ-GSQL ngày 1/6/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5306

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4644-29092021TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế FTA được miễn xử phạt English attachment
light-check Thủ tục cấp thông báo giao hạn ngạch nhập khẩu đường thông qua đấu giá
blue-check Hãng tàu nếu không tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ bị Hải quan cấm ra vào cảng English attachment
blue-check Danh sách 357 doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021
blue-check Nhập khẩu hàng hóa không phù hợp với giấy phép bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng English attachment
blue-check Xuất khẩu cà phê phải nộp phí niên liễm (0,4 USD/tấn)
blue-check Về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
light-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment
blue-check "Nhung hươu" có bị dừng nhập khẩu?
blue-check Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng
blue-check Phân loại, gia cố bao bì hàng hóa trong kho ngoại quan phải thông báo trước với Hải quan
blue-check Nhập khẩu hàng bù cho lô hàng lỗi, khai báo mã loại hình H11
blue-check Đã có hướng dẫn về việc nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng SXXK được nhập khẩu tại chỗ
blue-check Cà phê xuất khẩu sẽ phải đóng tiền niên liễm
blue-check Xuất khẩu hàng thuộc Danh mục CITES phải khai báo nguồn gốc nhập khẩu English attachment
blue-check Tạm nhập sản phẩm đã xuất khẩu để bảo hành không cần xin giấy phép English attachment
blue-check Hướng dẫn áp dụng bảng mã mới về loại hình XNK
blue-check Doanh nghiệp nên điều chỉnh phương án XNK hàng hóa với Trung Quốc để giảm ùn tắc
blue-check Hàng xuất khẩu cho DNCX phải sử dụng hóa đơn GTGT để làm thủ tục hải quan
blue-check Gia công xuất khẩu tại chỗ, chỉ được miễn thuế nguyên liệu nếu có văn bản chỉ định giao hàng