LuatVietnam

blue-check Lưu ý 2 khoản thuế GTGT và TNDN có hạn nộp trong tháng 10/2021

Lưu ý về thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng kỳ tháng 4 và Quý II của năm 2021 (3 trang)
Posted: 21/10/2021 8:33:59 AM | Latest updated: 21/10/2021 1:25:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5317
LuatVietnam

Nhằm giúp doanh nghiệp nộp đúng hạn các khoản thuế GTGT, thuế TNDN được ân hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý 02 khoản thuế sẽ đến hạn nộp (sau khi đã gia hạn) trong tháng 10/2021, bao gồm:

- Số thuế GTGT của tháng 4 và quý II năm 2021, hạn nộp là ngày 20/10/2021;

- Số thuế TNDN tạm nộp của quý II năm 2021, hạn nộp là ngày 31/10/2021.

Doanh nghiệp sẽ phải chịu tiền chậm nộp nếu trễ hạn nêu trên.

Cần biết rằng, mốc thời gian ngày 20/10/2021 đồng thời cũng là thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN của tháng 9/2021.

Mốc thời gian ngày 31/10/2021 đồng thời cũng là thời hạn: tạm nộp thuế TNDN quý III; nộp tờ khai thuế, tiền thuế GTGT, thuế TNCN quý III và nộp Báo cáo hóa đơn quý III.

Ghi chú
Theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, thời hạn nộp thuế GTGT sau khi đã ân hạn của các kỳ tính thuế như sau: ngày 20/9 (kỳ thuế tháng 3), 20/10 (tháng 4), 20/11 (tháng 5), 20/12 (tháng 6, 7, 8), 30/9 (quý 1), 31/12 (quý 2).
Thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 2 sau khi đã ân hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP là ngày 31/10/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5317

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Ân hạn thuế 2021Cập nhật đến: 12-Nov-2021

Dòng thời gian

Không có dữ liệu