LuatVietnam

blue-check Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2022 English attachment

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (8 trang)
Posted: 14/6/2022 6:56:43 AM | Latest updated: 26/6/2022 9:07:30 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5471 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Từ 1/7/2022, mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng theo các vùng như sau:

- Vùng I: 4.680.000 (tăng 260.000 đ/tháng);

- Vùng II: 4.160.000 (tăng 240.000 đ/tháng);

- Vùng III: 3.640.000 (tăng 210.000 đ/tháng);

- Vùng IV: 3.250.000 (tăng 180.000 đ/tháng).

Trường hợp tính lương theo giờ, mức lương tối thiểu sẽ áp dụng theo mức sau: 22.500 đ/giờ (vùng I); 20.000 đ/giờ (vùng II); 17.500 đ/giờ (vùng III) và 15.600 đ/giờ (vùng IV).

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần/ theo ngày/ theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương tối thiểu của các hình thức trả lương này được lựa chọn quy đổi theo tháng hoặc theo giờ.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022 và thay thế Nghị định số 90/2019/NĐ-CPstatus1 ngày 15/11/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5471

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Lương tối thiểu 2022Cập nhật đến: 11-Jul-2022

Dòng thời gian