LuatVietnam

blue-check Lương ngừng việc do dịch trả thế nào? English attachment

Công văn số 264/QHLĐTL-TL ngày 15/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 (2 trang)
Posted: 23/7/2021 8:31:43 AM | Latest updated: 27/7/2021 10:56:46 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5256 | Vietlaw: 519
LuatVietnam

Liên quan đến tiền lương ngừng việc, Bộ Lao động lưu ý, đối với người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 thì doanh nghiệp phải chi trả tiền lương ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 .

Theo đó, tiền lương ngừng việc của 14 ngày ngừng việc đầu tiên không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Riêng tiền lương ngừng việc sau ngày 14 được áp dụng theo mức do các bên thỏa thuận.

Các trường hợp ngừng việc do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 bao gồm:

(i) người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly y tế;

(ii) người lao động phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa;

(iii) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch;

(iv) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ doanh nghiệp hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5256

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV264_15072021BLDTBXH[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tiền lương

blue-check Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ giám sát việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu English attachment
blue-check Công đoàn sẽ phải giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu tại doanh nghiệp
blue-check Mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment
blue-check Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng có thể được công bố trong tháng 5/2022
blue-check Các công ty nhà nước cần nộp báo cáo tiền lương năm 2021 và dự toán lương 2022 trước ngày 15/5/2022
blue-check Lương cơ sở năm 2022 vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng
blue-check [Hà Nội] Công đoàn cơ sở phải chủ động giám sát việc trả lương, thưởng tết 2022 của doanh nghiệp
blue-check Kế hoạch thưởng tết 2022 phải công khai trước 25/12/2021
blue-check Quy chế trả lương, thưởng cho Ban kiểm soát công ty nhà nước từ 15/1/2022
blue-check Thanh toán lương qua ví điện tử của người lao động vẫn được chấp nhận hạch toán
blue-check Tiền lương chi hộ có được hạch toán chi phí?
blue-check Kéo dài thí điểm quy chế trả lương thưởng đối với các tập đoàn, công ty nhà nước
blue-check Lương ngừng việc do dịch trả thế nào? English attachment
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo quỹ tiền lương năm 2020 của công ty nhà nước (tại TP. HCM)
blue-check Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo viên dạy nghề
blue-check Các khoản chi trả sau khi chấm dứt HĐLĐ sẽ phải chịu thuế TNCN theo tỷ lệ English attachment
blue-check Kiến nghị tăng lương tối thiểu vùng vào thời điểm 1/7 hằng năm