LuatVietnam

blue-check Lùi thời điểm khởi công phải gia hạn giấy phép xây dựng English attachment

Công văn số 2909/BXD-HĐXD ngày 26/7/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thời hạn của giấy phép xây dựng công trình (2 trang)
Posted: 4/8/2021 7:45:01 AM | Latest updated: 7/8/2021 8:30:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5265 | Vietlaw: 527
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 99 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Việc cấp giấy phép xây dựng, gồm cả gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (khoản 37 Điều 1 và điểm c khoản 2 Điều 3 Luật số 62/2020/QH14 ).

Ngoài ra, chủ đầu tư cần lưu ý thủ tục thông báo khởi công xây dựng và các trách nhiệm, nghĩa vụ trong quá trình xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 55 và Điều 56 Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5265

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2909_26072021BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Yêu cầu khi thực hiện dự án công trình thương mại, dịch vụ trên khu đất dân cư
blue-check Về phạm vi bồi thường bảo hiểm của nhà thầu xây dựng với bên thứ ba
blue-check Chủ đầu tư buộc phải hoàn trả tiền bảo hành cho nhà thầu nếu nghiệm thu đạt yêu cầu English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép xây dựng trong các Khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021
blue-check Về trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng
blue-check Vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các quận của Hà Nội sẽ bị phạt tiền gấp đôi
blue-check Về việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
blue-check Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng
blue-check Xây nhà riêng lẻ trên đất dự án có cần xin giấy phép xây dựng?
blue-check Trường hợp nào được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng?
blue-check Có thể điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói do ảnh hưởng dịch
blue-check Lệ phí điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực xây dựng tăng lên 1 triệu đồng kể từ 8/8/2022 English attachment
blue-check Xây nhà ở riêng lẻ trên đất dự án đã có hạ tầng phải xin giấy phép xây dựng
blue-check Về thủ tục sửa chữa công trình của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Về thẩm quyền gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng
blue-check Có được điều chỉnh hợp đồng xây dựng theo chính sách giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Điều chỉnh thiết kế xây dựng từ sau 3/3/2021 phải thẩm định theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP
blue-check Xây dựng nhà máy phải đảm bảo mật độ thuần không quá 70% English attachment
blue-check Chi phí giải phóng mặt bằng được xác định theo văn bản nào?