LuatVietnam

blue-check Luật sửa đổi các Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Nhà ở... (2022) English attachment

Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14status2 , Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14status2 , Luật Đầu tư số 61/2020/QH14status2 , Luật Nhà ở số 65/2014/QH13status2 , Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13status2 , Luật Điện lực số 28/2004/QH11status2 , Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14status2 , Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12status2 và Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12status2 (11 trang)
Posted: 9/2/2022 10:47:42 AM | Latest updated: 22/3/2022 12:24:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5387 | Vietlaw: 553
LuatVietnam

Luật này đồng thời sửa đổi, bổ sung 09 Luật gồm:

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14status2 (đã được sửa đổi tại Luật số 64/2020/QH14status2 và Luật số 72/2020/QH14 );

2. Luật Đầu tư PPP số 64/2020/QH14status2 ;

3. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14status2 (đã được sửa đổi tại Luật số 72/2020/QH14 );

4. Luật Nhà ở số 65/2014/QH13status2 (đã được sửa đổi tại Luật số 40/2019/QH14, Luật số 61/2020/QH14status2 , Luật số 62/2020/QH14 và Luật số 64/2020/QH14status2 );

5. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13status2 (đã được sửa đổi tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14status2 , Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 64/2020/QH14status2 );

6. Luật Điện lực số 28/2004/QH11status2 (đã được sửa đổi tại Luật số 24/2012/QH13 và Luật số 28/2018/QH14status2 );

7. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14status2 ;

8. Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12status2 (đã được sửa đổi tại Luật số 70/2014/QH13, Luật số 71/2014/QH13status2 và Luật số 106/2016/QH13status2 );

9. Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12status2 (đã được sửa đổi tại Luật số 64/2014/QH13, Luật số 23/2018/QH14 và Luật số 67/2020/QH14 ).

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật này là đã gỡ bỏ điều kiện chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phải có quyền sử dụng "đất ở". Thay vào đó, nhà đầu tư có quyền sử dụng đất khác không phải đất ở cũng có thể làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Ngoài ra, đối với các dự án nhà ở, khu đô thị, Luật này chỉ bắt buộc xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng khi quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên (cũ là từ 50 ha ở đô thị, 100 ha ở nông thôn) hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên (cũ là từ 15.000 người trở lên ở đô thị và 10.000 người trở lên ở nông thôn).

Về Luật Doanh nghiệp, Luật này đã sửa đổi một số điều khoản liên quan đến điều kiện có hiệu lực của biên bản họp Hội đồng thành viên, Nghị quyết họp Hội đồng cổ đông.

Về Luật thuế TTĐB, Luật này đã sửa đổi mức thuế suất TTĐB đối với xe ô tô chạy điện.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5387

Tệp đính kèm

enflag pdficon LL03-11012022QH15[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài

blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về dự án đầu tư
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án English attachment
blue-check Về điều kiện gia hạn giấy phép của chi nhánh công ty xây dựng nước ngoài
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment
blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment
blue-check [Tp. HCM] Thay mới 21 thủ tục đầu tư trong Khu chế xuất và công nghiệp
blue-check Đề xuất của Bộ KH&ĐT về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022
blue-check Chiến lược thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được nhập khẩu nguyên liệu để bán sang nước thứ ba English attachment
blue-check Cách phân biệt các mã loại hình nhập khẩu áp dụng cho doanh nghiệp FDI English attachment
blue-check Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh báo cáo tình hình tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp FDI
blue-check Hàng nhập để bán của doanh nghiệp FDI phải khai mã theo mã A41
blue-check Lưu ý về điều kiện và thủ tục thanh lý hàng miễn thuế của dự án đầu tư English attachment
blue-check Về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Nhà đầu tư nước ngoài có được mua vốn góp trong công ty BĐS tại Việt Nam? English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp FDI bán sang nước thứ ba có được hoàn lại thuế? English attachment
blue-check Quy chế mới về kiểm tra các doanh nghiệp, dự án FDI từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Luật sửa đổi các Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Nhà ở... (2022) English attachment
blue-check Định hướng và giải pháp cải cách môi trường kinh doanh của Chính phủ trong năm 2022 English attachment
blue-check Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của nhà đầu tư nước ngoài English attachment