LuatVietnam

blue-check Luật Chứng khoán 2019 English attachment

Luật số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về Chứng khoán (93 trang)
Posted: 13/12/2019 7:48:14 AM | Latest updated: 16/7/2022 5:06:55 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4861 | Vietlaw: 448
LuatVietnam

So với Luật hiện hành, Luật mới có bổ sung một số quy định cấm, như: cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán; sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi chưa được ủy thác; tung tin đồn sai sự thật để thao túng giá chứng khoán... (Điều 12).

Ngoài ra, Luật mới còn siết chặt điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng, như: tăng mức vốn góp tối thiểu tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng; 2 năm liền trước đó phải kinh doanh có lãi; 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn; cổ đông lớn trước thời điểm chào bán phải cam kết nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ trong tối thiểu 1 năm (Điều 15).

Về kinh doanh chứng khoán, theo Luật mới, Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép hoạt động "tự doanh chứng khoán" khi được cấp phép thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán (Điều 72).

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2021. Thay thế Luật số 70/2006/QH11status1 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12status1 ngày 24/11/2010.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

red-check 156/2020/NĐ-CPMức phạt mới trong lĩnh vực chứng khoán English attachment

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4861

Tệp đính kèm

enflag pdficon LL54_26112019QH14[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Chứng khoán

blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment