LuatVietnam

blue-check Loại thiết bị lao động nào phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu? English attachment

Công văn số 1721/GSQL-GQ1 ngày 1/9/2021 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu (1 trang)
Posted: 9/9/2021 3:34:10 PM | Latest updated: 14/9/2021 8:32:28 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5289 | Vietlaw: 526
LuatVietnam

Danh mục sản phẩm, thiết bị lao động quy định tại Mục I Danh mục ban hành kèm Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm định chất lượng.

Theo đó, khi nhập khẩu những sản phẩm, thiết bị thuộc Mục I Danh mục nêu trên, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan bản đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của cơ quan kiểm tra.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5289

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1721-01092021TCHQ[VLO]..pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

An toàn lao động

blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 phải nộp trước ngày 6/7/2022
blue-check Kế hoạch mở lớp tập huấn ATVSLĐ năm 2022 tại TP. HCM
blue-check [TP. HCM] Những việc cần làm trong tháng 5/2022 của công đoàn tại doanh nghiệp
blue-check Công bố tình hình tai nạn lao động năm 2021 và giải pháp phòng ngừa năm 2022
blue-check Các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn lao động năm 2022 của ngành xây dựng
blue-check Những việc cần làm để hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022
blue-check Doanh nghiệp cần lưu ý quy định mới về trợ cấp tai nạn lao động
blue-check TP. HCM sẽ rà soát những người bị TNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ trong dịp Lễ 1/5
blue-check Chương trình quốc gia về an toàn lao động giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Công bố Báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2021 tại TP. HCM
blue-check Doanh nghiệp tại TP. HCM cần khẩn trương đăng ký nhu cầu kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề năm 2022
blue-check Năm 2022, 100% doanh nghiệp tại Tp. Hà Nội phải lập kế hoạch chống dịch cho người lao động
blue-check Sẽ bổ sung các biện pháp phòng chống dịch vào nội dung huấn luyện ATLĐ năm 2022
blue-check Công thức tính tần suất TNLĐ làm căn cứ giảm mức phí đóng bảo hiểm tai nạn lao động
blue-check Quy định mới về chế độ bồi thường, trợ cấp TNLĐ English attachment
blue-check Báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2021 phải nộp trước 11/1/2022
blue-check Doanh nghiệp kinh doanh khí phải tổ chức huấn luyện ATLĐ định kỳ hàng năm
blue-check Quy trình kiểm định an toàn chai chứa khí công nghiệp từ 1/1/2022
blue-check [TP. HCM] Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ phải nộp báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật ATVSLĐ
blue-check 07 nhiệm vụ được giao cho công đoàn tại doanh nghiệp trước Tết Nguyên đán 2022