LuatVietnam

blue-check Lộ trình tăng thuế xuất khẩu đối với đá tự nhiên English attachment

Công văn số 14673/BTC-CST ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp (1 trang)
Posted: 28/12/2021 10:26:24 AM | Latest updated: 6/1/2022 8:57:25 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5369 | Vietlaw: 542
LuatVietnam

Nhằm hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô, Chính phủ đã ban hành Nghị định 101/2021/NĐ-CP để điều chỉnh tăng mức thuế xuất khẩu đối với mặt hàng đá tự nhiên thuộc nhóm 25.15 - 25.17 (trong đó có "đá cục" như kiến nghị của doanh nghiệp).

Lộ trình tăng thuế xuất khẩu đối với đá tự nhiên cụ thể như sau:

- Từ 15% và 17% lên 20% kể từ 1/7/2022.

- Từ 20% lên 25% kể từ 1/7/2023.

- Từ 25% lên 30% kể từ 1/7/2024.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5369

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV14673-24122021BTC[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoáng sản

blue-check Dự thảo về sửa đổi quy định hạch toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
light-check Tăng phí BVMT đối với khai thác khoáng sản tại Hà Nội kể từ 1/1/2023
blue-check Kim loại hiếm có bị tính thuế GTGT khi xuất khẩu?
blue-check Mặt hàng cát tạm thời vẫn đang dừng xuất khẩu English attachment
blue-check Thay mới một số thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước (tại Hà Nội)
blue-check Đá xây dựng chỉ được xuất khẩu sau khi đã gia công, chế biến
blue-check Lưu ý về hồ sơ xuất khẩu đá vôi
blue-check Về việc lấy mẫu khoáng sản để phân tích hoặc kiểm định khi xuất khẩu
blue-check Về điều kiện xuất khẩu vôi và đôlômit nung English attachment
blue-check Về giấy phép khai thác tận thu đá vôi
blue-check Lộ trình tăng thuế xuất khẩu đối với đá tự nhiên English attachment
blue-check Thay mới Danh mục chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng của khoáng sản xuất khẩu
blue-check "Cát tiêu chuẩn" có được phép xuất khẩu? English attachment
blue-check Thu được khoáng sản khi thi công công trình phải nộp phí BVMT
blue-check Xuất khẩu khoáng sản vào DNCX được tự cam kết về nguồn gốc
blue-check Thay mới Danh mục và điều kiện xuất khẩu khoáng sản English attachment
blue-check Xuất khẩu than không yêu cầu nộp giấy phép
blue-check Xuất khẩu bột đá vôi không cần đáp ứng điều kiện về xuất khẩu khoáng sản
blue-check Khi nào khoáng sản xuất khẩu bị kiểm tra thực tế?
blue-check Bán quặng graphic vào KCX không cần đáp ứng điều kiện xuất khẩu khoáng sản