LuatVietnam

blue-check Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm tiêu thụ các chất HCFC English attachment

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (88 trang)
Posted: 10/1/2022 2:24:33 PM | Latest updated: 24/4/2022 8:06:06 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5377 | Vietlaw: 547
LuatVietnam

Các cơ sở phải kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định này bao gồm:

- Cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 trở lên;

- Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên;

- Công ty kinh doanh vận tải hàng hoá có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

- Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

- Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.

Giai đoạn trước năm 2026, các cơ sở này được tự thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. Tuy nhiên, giai đoạn từ 2026 - 2030, phải thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo hạn ngạch do Bộ TNMT phân bổ (khoản 4 Điều 7).

Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tối thiểu cho giai đoạn đến năm 2030 tương ứng với các lĩnh vực được công bố chi tiết tại Phụ lục I Nghị định này.

Về lộ trình giảm lượng tiêu thụ các chất chất làm suy giảm tầng ô-dôn (HCFC) và chất gây hiệu ứng nhà kính (HFC), xem chi tiết tại Điều 22, Điều 23 của Nghị định. Đáng chú ý, các chất HCFC sẽ bị cấm nhập khẩu hoàn toàn kể từ 1/1/2040.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/01/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 7-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5377

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND06-07012022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Môi trường

blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 English attachment
blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội
blue-check Về khoảng cách an toàn môi trường đối với dự án sản xuất hóa chất
blue-check Lộ trình hạn chế và ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy tại Tp. HCM
blue-check Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường xử phạt công trình gây ô nhiễm không khí
blue-check Thủ tục cấp, đổi giấy phép môi trường tại Hà Nội kể từ 25/3/2022
blue-check Một số yêu cầu mới đối với cơ sở phát thải khí nhà kính
blue-check Các giải pháp thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu English attachment
blue-check Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính
blue-check Các thủ tục mới về cấp giấy phép môi trường
blue-check Biểu phí cấp các loại giấy phép về môi trường kể từ 11/1/2022
blue-check Quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường English attachment
blue-check Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm tiêu thụ các chất HCFC English attachment
blue-check Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký hoặc xin phép sử dụng
blue-check Bãi bỏ thủ tục thẩm định báo cáo tác động môi trường các dự án do Bộ Xây dựng phê duyệt
blue-check [TP. HCM] Điều chỉnh mức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp kể từ 1/1/2022
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị đưa dịch vụ vệ sinh, thoát nước vào diện không chịu thuế GTGT
blue-check Quy định về thu gom và xử lý chất thải y tế từ 10/1/2022 English attachment