LuatVietnam

blue-check Lộ trình bắt buộc và các bước tổ chức đấu thầu qua mạng English attachment

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (35 trang)
Posted: 9/6/2022 11:31:39 AM | Latest updated: 9/8/2022 10:07:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5473 | Vietlaw: 569
LuatVietnam

Thông tư quy định chi tiết lộ trình bắt buộc đấu thầu qua mạng và các bước tổ chức một cuộc đấu thầu qua mạng, từ đăng tải thông báo mời thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu; mở thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu đến phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, năm 2022 sẽ bắt buộc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh có giá gói thầu đến 10 tỷ đồng (với lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn) và đến 20 tỷ đồng (với lĩnh vực xây lắp).

Tiếp theo, năm 2023 sẽ bắt buộc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh có giá gói thầu đến 200 tỷ đồng (không phân biệt lĩnh vực).

Từ năm 2024 trở đi, sẽ bắt buộc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh có giá gói thầu đến 500 tỷ đồng (không phân biệt lĩnh vực).

Tuy nhiên, việc bắt buộc đấu thầu qua mạng theo lộ trình trên không áp dụng với các gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ và gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế.

Chi tiết các bước tổ chức đấu thầu qua mạng được quy định tại Chương II, III Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

Thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐTstatus1 ngày 14/2/2015, Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐTstatus1 ngày 06/5/2015, Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐTstatus1 ngày 16/6/2015, Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐTstatus1 ngày 29/9/2016, Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐTstatus1 ngày 15/11/2017, Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐTstatus1 ngày 10/12/2018, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐTstatus1 ngày 16/12/2019, Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐTstatus1 ngày 30/6/2020.

Ghi chú
Ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/9/2022, theo quy định tại Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5473

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT08-31052022BKHDT[EN].pdf

Dòng thời gian

Đấu thầu

blue-check Lùi thời điểm áp dụng quy định mới về đấu thầu trực tuyến
blue-check Cho phép nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu quốc gia
blue-check Một số lưu ý khi đánh giá nhà thầu thuộc gói thầu tư vấn lập quy hoạch
light-check Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm trong khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA
light-check Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA
blue-check Doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi tài khoản đấu thầu sang hệ thống mới từ 1/7/2022
light-check Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu PPP thuộc ngành giao thông vận tải English attachment
blue-check Quy định mới về đăng tải hồ sơ đấu thầu trên mạng
blue-check Một số lưu ý về tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
blue-check Các định mức chi phí về lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
blue-check Lộ trình bắt buộc và các bước tổ chức đấu thầu qua mạng English attachment
blue-check TP. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra sai phạm trong đấu giá tài sản
blue-check Một số vướng mắc vĩ mô sẽ được tháo gỡ trong dự án Luật Đầu thầu (sửa đổi)
blue-check Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án khu nhà ở theo quy định nào?
blue-check Thời điểm điều chỉnh giá gói thầu phải trước ngày mở thầu English attachment
blue-check Nguyên tắc quản lý các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư English attachment
blue-check Quy chế đánh giá lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
blue-check Bổ sung Quy chế đấu thầu mua sắm công trong khuôn khổ các Hiệp định
blue-check Quy trình đấu thầu các dự án công trình chuyên ngành hàng không