LuatVietnam

blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương vẫn được hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment

Công văn số 3535/LĐTBXH-VL ngày 11/10/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (2 trang)
Posted: 12/10/2021 3:24:20 PM | Latest updated: 4/11/2021 9:25:32 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5310 | Vietlaw: 535
LuatVietnam

Liên quan đến trường hợp người lao động không đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại thời điểm ngày 30/9/2021 do đang nghỉ thai sản, ốm đau, tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không lương từ 14 ngày trở lên, Bộ Lao động cho rằng, về nguyên tắc, những lao động này vẫn thuộc danh sách có tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 do HĐLĐ chưa chấm dứt.

Theo đó, những trường hợp này (bao gồm cả nghỉ thai sản, ốm đau, tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không lương, ngừng việc... trong thời gian từ ngày 1/1/2020 - 30/9/2021 cũng như trước ngày 1/1/2020) thì vẫn được hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5310

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3535-11102021BLDTBXH[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm thất nghiệp

blue-check Quy trình cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình nộp trực tuyến hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
blue-check Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp nộp qua bưu điện được giải quyết trong bao lâu?
blue-check Hướng dẫn bổ sung về chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Thủ tục hưởng trợ cấp của quỹ BHTN
blue-check Lao động đang ngừng việc, nghỉ ốm đau, thai sản... vẫn được BHTN hỗ trợ
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương vẫn được hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Hướng dẫn chi hỗ trợ cho người lao động tại Tp. Hà Nội có đóng BHTN
blue-check Những trường hợp chưa xét hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng có được trợ cấp từ quỹ BHTN? English attachment
blue-check Thủ tục chi hỗ trợ khó khăn do Covid-19 cho lao động đã dừng đóng BHTN
blue-check Quy trình chi hỗ trợ cho người tham gia BHTN tại TP. HCM
blue-check Không bắt buộc nộp hồ sơ khi được giảm đóng 12 tháng BHTN English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục hưởng hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Điều kiện và mức hưởng trợ cấp khó khăn từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ được miễn 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp English attachment
blue-check Sẽ cho nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công
blue-check Sửa đổi chế độ trợ cấp thất nghiệp English attachment
blue-check Có bắt buộc trả phí BHTN vào lương cho lao động nghỉ thai sản? English attachment