VietlawOnline

Làm việc ở xưởng than có thuộc nghề độc hại và được nghỉ hưu sớm?

Cập nhật 27/7/2022 | Đăng tải: LVN.5508

hoi Nguyễn Trang
Bố tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ 2010 tới nay là được 12 năm. Công việc là làm công nhân trong xưởng khí hoá thanh của một công ty sản xuất thép.
Cho tôi hỏi công việc của bố tôi có được tính là vào ngành nghề độc hại, hưởng lương hưu khi đóng đủ 15 năm trong ngành nghề độc hại không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo Điều 54, Điều 73 Luật bảo hiểm xã hội quy định điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội hưởng chế độ hưu trí là phải đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Trường hợp bố của bạn chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội do đó chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Bố của bạn cần đóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Đối với trường hợp có đủ có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thì được nghỉ hưu trước tuổi không quá 5 năm so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, thời gian làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và là thời gian làm việc thực tế.

Theo thông tin bạn cung cấp thì chức danh nghề ghi trong sổ bảo hiểm xã hội của bố bạn là công nhân của xưởng than, công nhân đổ sỉ của trạm khí hóa than không có trong Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, do đó cơ quan Bảo hiểm xã hội không có căn cứ để xác định nghề của bố bạn được tính là nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Những ngày đi đường trong kỳ nghỉ nghỉ phép có được hưởng lương?
otvet Phụ cấp chức vụ có bị tính đóng BHXH?
otvet Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do doanh nghiệp và công đoàn quyết định
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay thế sổ hộ khẩu khi xin việc
otvet Năm sinh để tính tuổi hưu được căn cứ vào tài liệu nào?
otvet Tính BHXH một lần, nếu có trên 6 tháng lẻ được làm tròn thành 01 năm
otvet Tuổi nghỉ hưu năm 2023: 60 tuổi 9 tháng (nam) và 56 tuổi (nữ)
otvet Tiền lương đóng BHXH gồm những khoản nào?
otvet Hợp đồng khoán việc không phải đóng BHXH
otvet Đi làm trong thời gian thai sản có phải đóng BHXH?
otvet Giám đốc cũng chỉ được đóng BHXH tối đa bằng 20 lần lương cơ sở
otvet Lao động đang mang thai có được cho tăng ca?
otvet Thâm niên chưa đủ 1 năm không được hưởng trợ cấp mất việc
otvet Tiền lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở
otvet Mắc bệnh dài ngày được nghỉ ốm bao lâu?
otvet Lương hưu có tăng vào năm 2023?
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH đối với người hưởng lương nhà nước
otvet Người lao động bị Covid-19 được nghỉ tối đa bao nhiêu ngày?
otvet Làm việc tại công ty nước ngoài có được tính phép năm?