LuatVietnam

Kinh doanh thông qua app có phải nộp thuế TNCN?

Cập nhật 30/9/2021 | Đăng tải: LVN.5302

hoi Không nêu tên
Công ty chúng tôi có ngành nghề kinh doanh chính là: kết nối cung cấp dịch vụ giới thiệu công việc giữa khách hàng cần dịch vụ và người cung cấp dịch vụ qua APP, mà cụ thể ở đây là dịch vụ thi công lát sàn,...
Ví dụ: Thông qua APP của công ty, các cá nhân (A) cung cấp dịch vụ sẽ báo mức giá (đơn giá) thi công, công ty tìm nguồn khách hàng (B) có nhu cầu phù hợp và kết nối giới thiệu để hai bên A và B gặp và thực hiện dịch vụ. Số tiền khách hàng B thanh toán cho bên A sẽ được chi trả qua tài khoản công ty. Công ty trừ chiết khấu lại mức hoa hồng theo quy định (ví dụ là 20%) trên số tiền nhận được rồi mới thanh toán trả lại cho bên A (Hình thức kinh doanh giống như hoạt động của hãng xe công nghệ Grab, Goviet, Be ...).
Như vậy, chúng tôi muốn hỏi khoản thu nhập mà công ty chúng tôi chi trả lại cho cá nhân A thì công ty có phải thanh toán lại cho cá nhân A đầy đủ hay không? Và nếu có khấu trừ để nộp thuế TNCN hoặc GTGT của cá nhân A thì mức thuế suất khấu trừ là bao nhiêu? Theo quy định tại Thông tư nào?
Doanh thu tính thuế TNDN của công ty chúng tôi thực chất là khoản hoa hồng (trong ví dụ này là 20%) trên doanh số do cá nhân A thu được.
Đối với hoạt động kinh doanh của các hãng xe công nghệ như Grab, Goviet thì theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn mức thuế GTGT với xe công nghệ là 10% trên doanh thu, và Grab sẽ khấu trừ 1,5% thu nhập của tài xế (thu nhập sau khi trừ hoa hồng trả cho Grap) để nộp thuế TNCN.
Vậy đối với trường hợp kinh doanh như công ty tôi thì có được áp dụng kê khai như vậy hay không?

luat Cục Thuế TP. HCM:

- Căn cứ điểm c khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định tổ chức, cá nhân thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho người nộp thuế;

- Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh bằng hình thức kết nối cung cấp dịch vụ giới thiệu công việc giữa khách hàng cần dịch vụ và người cung cấp dịch vụ qua app. Số tiền khách hàng thanh toán cho cá nhân cung cấp dịch vụ sẽ được chi trả qua tài khoản Công ty. Công ty trừ chiết khấu lại mức hoa hồng theo quy định (ví dụ là 20%) trên số tiền nhận được rồi mới thanh toán trả lại cho cá nhân cung cấp dịch vụ, thì khi Công ty nhận tiền của khách hàng cần dịch vụ, Công ty lập hóa đơn GTGT, tính và kê khai thuế GTGT với thuế suất là 10% trên toàn bộ doanh thu.

Khi Công ty thanh toán tiền cho cá nhân cung cấp dịch vụ, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất thuế TNCN trên số tiền cá nhân nhận được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cụ thể:

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu, thuế suất thuế TNCN là 2%.

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu, thuế suất thuế TNCN là 1,5%.

Hàng tháng, quý Công ty có trách nhiệm kê khai thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Xem thêm