LuatVietnam

blue-check Không yêu cầu về diện tích đất ở tối thiểu trong dự án nhà ở thương mại English attachment

Công văn số 3692/BXD-QLN ngày 13/9/2021 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại (2 trang)
Posted: 29/9/2021 10:20:18 AM | Latest updated: 7/10/2021 10:41:17 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5306 | Vietlaw: 530
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư nếu đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án và có quyền sử dụng đất ở thuộc một trong 03 trường hợp dưới đây sẽ được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời công nhận làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại:

(1) có quyền sử dụng đất ở hợp pháp;

(2) có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được chuyển mục đích sang làm đất ở;

(3) nhận chuyển quyền sử dụng đất ở để xây dựng nhà ở thương mại.

Theo đó, điều khoản nêu trên không có quy định về hạn mức (tỷ lệ %) diện tích đất ở tối thiểu trên tổng diện tích khu đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Tuy nhiên, theo Điều 14 Luật Nhà ở 2014 thì dự án nhà ở phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5306

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3692-13092021BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Các quy định cần biết khi doanh nghiệp FDI kinh doanh BĐS
blue-check Về nguyên tắc xác định khu vực được chuyển nhượng đất cho người dân tự xây nhà ở
blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment
blue-check Về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Quy định mới về thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS English attachment
blue-check Một người có được điều hành nhiều sàn giao dịch BĐS? English attachment
blue-check Đất do Nhà nước giao mới được phân lô bán nền
blue-check Có được sáp nhập dự án BĐS nhận chuyển nhượng vào dự án đang thực hiện? English attachment
blue-check Quốc hội yêu cầu tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực BĐS và thương mại điện tử
blue-check Thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, khai nộp thuế TNDN thế nào?
blue-check Các Cục Thuế không được ngâm hồ sơ khai thuế của các giao dịch chuyển nhượng BĐS
blue-check Điều kiện phê duyệt đồng thời dự án và chủ dự án nhà ở thương mại
blue-check Chỉ các công ty BĐS mới được nhận chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Những lưu ý khi doanh nghiệp FDI đầu tư kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Các quy định hiện hành về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Cách xác định 20% diện tích đất dự án nhà ở xã hội được xây nhà ở thương mại
blue-check Mua bán nhà dự án cần đáp ứng điều kiện nào?
blue-check Không cho phép đầu tư dự án nhà ở thương mại trên đất thương mại dịch vụ
blue-check Về việc chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại
blue-check Các địa phương sẽ điều chỉnh Bảng giá đất sát với giá thị trường để chống thất thu thuế