VietlawOnline

Không được hưởng lương hưu nếu đóng BHXH dưới 20 năm

Cập nhật 29/7/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Đỗ Phương
Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 16 năm 8 tháng. Trước đó, tôi là sĩ quan quân đội nhưng chưa bổ sung thời gian quân ngũ vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội liên tục. Vậy tôi đã đủ thời gian nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội chưa và xin hướng dẫn cho tôi thủ tục hưởng?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành quy định người lao động được hưởng chế độ hưu trí phải có đủ 2 điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội:

Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội là phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và điều kiện về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động từ năm 2021 trở đi quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ (theo đó kể từ ngày 1.1.2021 tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035).

Theo thông tin cung cấp, ông sinh tháng 10.1962 và hiện nay mới đóng bảo hiểm xã hội được 16 năm 8 tháng, do đó ông chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí và chưa đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu (trong trường hợp ông làm việc trong điều kiện bình thường).

Để được hướng dẫn chi tiết, ông có thể cung cấp hồ sơ thực tế và liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương để được tư vấn cụ thể các nội dung quan tâm.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Những ngày đi đường trong kỳ nghỉ nghỉ phép có được hưởng lương?
otvet Phụ cấp chức vụ có bị tính đóng BHXH?
otvet Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do doanh nghiệp và công đoàn quyết định
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay thế sổ hộ khẩu khi xin việc
otvet Năm sinh để tính tuổi hưu được căn cứ vào tài liệu nào?
otvet Tính BHXH một lần, nếu có trên 6 tháng lẻ được làm tròn thành 01 năm
otvet Tuổi nghỉ hưu năm 2023: 60 tuổi 9 tháng (nam) và 56 tuổi (nữ)
otvet Tiền lương đóng BHXH gồm những khoản nào?
otvet Hợp đồng khoán việc không phải đóng BHXH
otvet Đi làm trong thời gian thai sản có phải đóng BHXH?
otvet Giám đốc cũng chỉ được đóng BHXH tối đa bằng 20 lần lương cơ sở
otvet Lao động đang mang thai có được cho tăng ca?
otvet Thâm niên chưa đủ 1 năm không được hưởng trợ cấp mất việc
otvet Tiền lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở
otvet Mắc bệnh dài ngày được nghỉ ốm bao lâu?
otvet Lương hưu có tăng vào năm 2023?
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH đối với người hưởng lương nhà nước
otvet Người lao động bị Covid-19 được nghỉ tối đa bao nhiêu ngày?
otvet Làm việc tại công ty nước ngoài có được tính phép năm?