LuatVietnam

blue-check Không được ghi xuất xứ Việt Nam cho hàng chỉ gia công đơn giản English attachment

Công văn số 1803/HQTPHCM-GSQL ngày 7/7/2021 của Cục Hải quan TP. HCM về việc xác định xuất xứ cho hàng hóa được sản xuất, lắp ráp bằng công đoạn đơn giản (2 trang)
Posted: 14/7/2021 2:54:38 PM | Latest updated: 21/7/2021 1:09:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5252 | Vietlaw: 525
LuatVietnam

Cục Hải quan TP. HCM lưu ý, đối với hàng hóa sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu, nếu sản phẩm cuối cùng không đáp ứng tiêu chí xuất xứ quy định tại Phụ lục I Thông tư 05/2018/TT-BCT thì không được coi là có xuất xứ Việt Nam.

Cần biết rằng, công đoạn gia công chế biến đơn giản không được xem xét đến khi xác định xuất xứ hàng hóa. Việc xác định xuất xứ hàng hóa sẽ căn cứ theo nơi thực hiện quy trình sản xuất cuối cùng làm thay đổi cơ bản hàng hóa đó (Điều 4 Thông tư 05/2018/TT-BCT ).

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu chỉ thực hiện một số công đoạn gia công lắp ráp, chế biến tại Việt Nam, không đáp ứng tiêu chí xuất xứ Việt Nam thì không được khai xuất xứ Việt Nam. Tại ô "mô tả hàng hóa” trên tờ khai xuất khẩu, khai theo cấu trúc: mô tả hàng hóa#&KXĐ (Công văn 1523/BTC-TCHQ ngày 18/02/2021).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5252

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1803_07072021HQHCM[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK)
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP
blue-check Từ 15/3/2022, Malaysia sẽ cấp C/O giấy thay C/O điện tử do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Hàng bị áp thuế chống bán phá giá có được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment
blue-check Đã có Quy chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Khi nào hàng nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được tự chứng nhận xuất xứ?
blue-check Việt Nam sẽ thỏa thuận nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA với Hàn Quốc English attachment
blue-check Phải nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu để chứng minh hàng thuộc diện miễn áp thuế chống phá giá
blue-check Thủ tục cấp C/O mẫu RCEP