LuatVietnam

blue-check Không bắt buộc nộp hồ sơ khi được giảm đóng 12 tháng BHTN English attachment

Hướng dẫn số 3464/BHXH-HD ngày 4/10/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về Quy trình giải quyết mức nhận hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (4 trang)
Posted: 5/10/2021 9:03:03 AM | Latest updated: 8/11/2021 8:28:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5304 | Vietlaw: 535
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục giảm mức đóng BHTN và chi hỗ trợ khó khăn cho người lao động có tham gia BHTN tại TP. HCM theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg .

Đáng lưu ý, doanh nghiệp sẽ không phải nộp hồ sơ đề nghị giảm mức đóng BHTN. Hằng tháng, trong khoảng thời gian từ 1/10/2021 - 30/9/2022 (12 tháng), cơ quan BHXH sẽ xét và tự giảm mức đóng BHTN cho các doanh nghiệp đủ điều kiện.

Về thủ tục chi hỗ trợ cho người lao động, chậm nhất ngày 5/10/2021, cơ quan BHXH sẽ gửi Danh sách xác nhận lao động có tham gia BHTN (Mẫu số 01 Quyết định số 28) về cho doanh nghiệp qua email hoặc zalo,... Sau đó, doanh nghiệp nộp lại Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 02 hoặc 03 Quyết định số 28 cho cơ quan BHXH xét duyệt và chi trả.

Tiền hỗ trợ sẽ được chuyển thẳng vào số tài khoản của người lao động.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5304

Tệp đính kèm

enflag pdficon HD3464-04102021BHXHHCM[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm thất nghiệp

blue-check Quỹ BHTN tiếp tục hỗ trợ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng dịch
blue-check Quy trình cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình nộp trực tuyến hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
blue-check Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp nộp qua bưu điện được giải quyết trong bao lâu?
blue-check Hướng dẫn bổ sung về chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Thủ tục hưởng trợ cấp của quỹ BHTN
blue-check Lao động đang ngừng việc, nghỉ ốm đau, thai sản... vẫn được BHTN hỗ trợ
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương vẫn được hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Hướng dẫn chi hỗ trợ cho người lao động tại Tp. Hà Nội có đóng BHTN
blue-check Những trường hợp chưa xét hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng có được trợ cấp từ quỹ BHTN? English attachment
blue-check Thủ tục chi hỗ trợ khó khăn do Covid-19 cho lao động đã dừng đóng BHTN
blue-check Quy trình chi hỗ trợ cho người tham gia BHTN tại TP. HCM
blue-check Không bắt buộc nộp hồ sơ khi được giảm đóng 12 tháng BHTN English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục hưởng hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Điều kiện và mức hưởng trợ cấp khó khăn từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ được miễn 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp English attachment
blue-check Sẽ cho nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công
blue-check Sửa đổi chế độ trợ cấp thất nghiệp English attachment