LuatVietnam

blue-check Khoản vay bị ảnh hưởng dịch sẽ được giãn nợ và miễn giảm lãi vay đến 30/6/2022 English attachment

Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 7/9/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNNstatus2 ngày 13/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ kháng hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 (9 trang)
Posted: 8/9/2021 8:14:49 AM | Latest updated: 7/4/2022 6:06:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5286 | Vietlaw: 526
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi về chính sách giãn nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ... đối với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đó, chính sách giãn nợ, miễn giảm lãi vay do ảnh hưởng dịch sẽ được thực hiện đến hết ngày 30/6/2022.

Tuy nhiên, khoản vay được xét giãn nợ, miễn, giảm lãi, phí... chỉ bao gồm các khoản vay phát sinh trước ngày 1/8/2021 và đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ 23/1/2020-30/6/2022.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/9/2021.

Bãi bỏ khoản 2, khoản 3, khoản 6 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-NHNNstatus2 ngày 02/4/2021.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-NHNN ngày 10/9/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 7-Sep-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5286

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT14-07092021NHNN[EN]-(1).pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vay vốn

blue-check Về việc giảm 2% lãi suất cho vay VND
blue-check Ngân hàng Nhà nước giải đáp về chính sách hỗ trợ 2% lãi vay
blue-check Các app cho vay nặng lãi sẽ bị rà soát và gỡ bỏ
blue-check Điều kiện và mức hỗ trợ lãi suất vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh English attachment
blue-check [Dự thảo] Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp
blue-check Các phương thức hỗ trợ lãi vay 2%/năm cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ lãi suất vay vốn đến 2%/năm English attachment
blue-check Điều kiện và hạn mức cho vay vốn đối với trường mầm non dân lập bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Các chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân vùng núi English attachment
blue-check HSSV khó khăn sẽ được cho vay đến 10 triệu đồng để mua dụng cụ học trực tuyến
blue-check Điều kiện vay vốn mua dụng cụ học online
blue-check Từ 19/5/2022, học sinh sinh viên nghèo được cho vay ưu đãi đến 4 triệu/tháng
blue-check Thủ tục phê duyệt cho doanh nghiệp nhà nước tự vay nước ngoài (để thực hiện dự án)
blue-check Đã bỏ điều kiện về quyết toán thuế khi xin vay vốn trả lương ngừng việc
blue-check Giai đoạn 2022-2023, DN được hỗ trợ 2% lãi suất khi vay vốn phục hồi SXKD English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế thẩm định khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2022 vẫn 4,8%/năm English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước không thể lệnh cho các Công ty tài chính giảm lãi vay do ảnh hưởng dịch
blue-check Giảm 10% lãi suất cho các khoản vay chính sách từ 1/10 - 31/12/2021 English attachment
blue-check Dự thảo Quy chế quản lý các khoản vay ngoại tệ của doanh nghiệp