LuatVietnam

blue-check Khoản giảm giá đặc biệt theo từng lô hàng không được miễn thuế nhập khẩu English attachment

Công văn số 3234/TCHQ-TXNK ngày 25/6/2021 của Tổng cục Hải quan về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu (1 trang)
Posted: 6/7/2021 8:25:44 AM | Latest updated: 20/8/2021 2:36:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5244 | Vietlaw: 523
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng, đối với khoản giảm giá đặc biệt theo từng lô hàng nhập khẩu cụ thể, dành riêng cho từng người mua cụ thể, không phải chính sách giảm giá áp dụng chung cho toàn bộ người mua thì không thuộc diện được trừ khoản giảm giá khi tính thuế theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 .

Ngoài ra, trường hợp trong hợp đồng nhập khẩu không có quy định cụ thể điều kiện như thế nào để được hưởng chiết khấu giảm giá thì cũng không đáp ứng quy định về hồ sơ xét giảm giá tính thuế hàng nhập khẩu theo quy định tại tiết d.2.4 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5244

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3234_25062021TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khuyến mại, khuyến mãi

blue-check Khuyến mại bằng tiền (trừ bốc thăm trúng thưởng) được miễn khấu trừ thuế TNCN English attachment
blue-check Các hoạt động xúc tiến thương mại được nhà nước hỗ trợ kinh phí
blue-check Chiết khấu thương mại nếu đã giảm trừ trên hóa đơn không được hạch toán vào Tài khoản 521
blue-check Lập HĐĐT cho hàng bán có chiết khấu như thế nào?
blue-check Hàng tặng vẫn phải phát hành hóa đơn và tính thuế
blue-check Tặng voucher điện tử có bị tính thuế?
blue-check Tặng thẻ tích điểm mua sắm cho khách hàng được miễn xuất hóa đơn
blue-check Lùi thời gian tổ chức Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 đến tháng 12
blue-check Khoản thưởng doanh số được miễn trích nộp thuế GTGT
blue-check Quà khuyến mại được lập hóa đơn gộp vào cuối ngày
blue-check Khoản giảm giá đặc biệt theo từng lô hàng không được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Khoản hỗ trợ chi phí giới thiệu sản phẩm không được miễn thuế GTGT
blue-check Cho tặng hàng hóa hay dịch vụ đều phải phát hành hóa đơn
blue-check Thưởng khuyến mại hay chiết khấu cho hộ nộp thuế khoán phải nộp thay thuế TNCN
blue-check Tiền hỗ trợ phải hạch toán một lần vào thu nhập khác, không phân bổ theo năm
blue-check Hàng khuyến mại không được miễn lập hóa đơn
blue-check Từ 5/12/2020, thưởng hay chiết khấu cho cá nhân nộp thuế khoán cũng phải nộp thay thuế
blue-check Một số lưu ý khi tổ chức khuyến mại
blue-check Nhận thưởng của doanh nghiệp khác có cần phát hành hóa đơn?
blue-check Hỗ trợ phí vận chuyển cho đại lý là cá nhân phải trích nộp 1% thuế TNCN