LuatVietnam

red-check Luật Bảo hiểm xã hội 2014 English attachment

Luật số 58/2014/QH13status2 ngày 20/11/2014 của Quốc hội về Bảo hiểm xã hội (51 trang)
Posted: 9/12/2014 10:02:58 AM | Latest updated: 4/6/2022 7:06:09 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3625 | Vietlaw: 185
LuatVietnam

So với Luật Bảo hiểm xã hội cũ số 71/2006/QH11status1 , Luật này có nhiều thay đổi theo hướng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và tăng chế độ chính sách hưởng BHXH

Theo đó, cá nhân ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng và người quản lý doanh nghiệp có hưởng lương cũng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Riêng trẻ em dưới 15 tuổi chỉ bắt buộc tham gia BHXH nếu ký kết HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên

Đối với lao động người nước ngoài nếu có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề/giấy phép hành nghề do Việt Nam cấp thì được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ

Về chế độ thai sản, Luật có những điểm mới như: lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con cũng được hưởng chế độ thai sản; lao động nam nhận nuôi con nuôi cũng được nghỉ hưởng chế độ thai sản 06 tháng như lao động nữ (Điều 31)

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. Riêng quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này về tham gia BHXH của người ký HĐLĐ dưới 3 tháng và lao động nước ngoài có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Thay thế Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11status1 .

Luật này không quy định về chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Từ 1/1/2015, các quy định về BHTN được áp dụng theo Luật số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Mục 3 Chương III, khoản 4 Điều 84, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 86, các điều 104, 105, 106, 107, 116 và 117 của Luật này hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016, xem quy định mới tại Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015.
  • Xem thêm phần sửa đổi Điều 60 của Luật này tại Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14status2 ngày 20/11/2018.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Luật số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2016
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3625

Tệp đính kèm

enflag pdficon LL58_20112014QH13[ENGLISH].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: LL58_20112014QH13[Rev.1, 84/2015/QH13, 01/07/2016].doc
Thay đổi lần 2: LL58_20112014QH13[Rev.2, 93/2015/QH13, 01/01/2016].doc
Thay đổi lần 3: LL58_20112014QH13[Rev.3, 35/2018/QH14, 01/01/2019].doc
Thay đổi lần 4: LL58_20112014QH13[Rev.4, 45/2019/QH14, 01/01/2021].doc

Dòng thời gian

Bảo hiểm xã hội

light-check Chức năng và quyền hạn của các phòng trực thuộc BHXH tỉnh
blue-check Danh mục 33 loại giấy tờ giải quyết chế độ BHXH được cấp điện tử
blue-check Từ 1/8/2022, Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 10-15% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Lao động tại TP. HCM phải cập nhật số CCCD và mã định danh cho BHXH trước 30/9/2022
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất doanh nghiệp chậm đóng BHXH số tiền lớn hoặc quá 3 tháng
blue-check Các biện pháp nhằm truy đóng BHXH bắt buộc từ 2022
blue-check Hồ sơ báo tăng/giảm đóng BHXH nên nộp ngay khi phát sinh, không chờ cuối tháng
blue-check BHXH TP. HCM khuyến khích doanh nghiệp chi hỗ trợ gia đình người lao động mua bảo hiểm tự nguyện
blue-check Mức lương đóng BHXH từ 1/7/2022 phải khai tăng theo lương tối thiểu mới
blue-check Không bắt buộc khai bổ sung thông tin số định danh/số CCCD khi làm thủ tục hưởng BHXH
blue-check Hồ sơ tham gia hoặc hưởng chế độ BHXH phải khai báo số định danh
blue-check Quy chế hợp đồng với Đại lý thu BHXH, BHYT (áp dụng từ 12/5/2022)
blue-check Thay mới quy trình cấp, đổi sổ BHXH và thẻ BHYT tại TP. HCM
blue-check Những lợi ích khi chờ hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần
blue-check [TP. HCM] Quy trình gộp sổ BHXH kể từ 1/4/2022
blue-check BHXH TP. HCM sẽ tạm dừng nhận hồ sơ giải quyết một lần qua bưu điện kể từ 11/2/2022
blue-check Giải pháp cải cách quy trình, thủ tục BHXH năm 2022
blue-check Lãi suất chậm đóng BHXH năm 2022 giảm còn 0,7316%/tháng English attachment
blue-check Giấy hoàn thành cách ly tại nhà có được dùng làm căn cứ hưởng BHXH?
blue-check Bảng hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng năm 2022 English attachment