LuatVietnam

blue-check Khái niệm "sản phẩm sơ chế" trong văn bản về thuế GTGT không dùng làm căn cứ xét ưu đãi đầu tư English attachment

Công văn số 2816/TCT-CS ngày 27/7/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách miễn tiền thuê đất dự án chế biến thủy sản (1 trang)
Posted: 24/8/2021 11:00:26 AM | Latest updated: 26/8/2021 7:52:32 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5278 | Vietlaw: 523
LuatVietnam

Liên quan đến việc xác định hoạt động chế biến thủy sản tươi sống đã qua cấp đông và chế biến thủy sản tươi sống thành sản phẩm chín có thuộc hoạt động chế biến thủy sản được ưu đãi đầu tư hay không, Tổng cục Thuế yêu cầu căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1274/TCTK-PPCĐ ngày 22/9/2020 và Công văn số 7365/BNN-CBTTNS ngày 23/10/2020.

Đối với quy định về "sản phẩm sơ chế thông thường" tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , Tổng cục Thuế lưu ý, điều khoản này chỉ nhằm xác định đối tượng không chịu thuế GTGT, không áp dụng để xác định đối tượng được ưu đãi đầu tư.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5278

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2816_27072021TCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủy hải sản

light-check Bổ sung nhiều trường hợp miễn kiểm dịch thủy sản nhập khẩu
blue-check Từ 8/7/2022, Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp có thủy sản nhiễm SARS-CoV-2
blue-check Chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải kiểm tra chất lượng trước thông quan
blue-check Sửa đổi thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản (tại TP. HCM)
blue-check Chưa thay đổi quy định về ghi nhãn đối với thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá English attachment
blue-check Các loài thủy sản xuất sang Nhật từ 1/12/2022 phải có giấy chứng nhận khai thác English attachment
blue-check Các giải pháp nâng cao chất lượng hàng nông lâm thủy sản năm 2022
blue-check Danh sách cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (lần 1/2022)
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng Covid-19 cho thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc
blue-check Các thủ tục sửa đổi về đăng ký tàu cá và cấp phép nhập khẩu thủy sản
blue-check Sẽ có buổi Hội nghị trực tuyến phổ biến quy định mới về thủy sản xuất khẩu vào 25/1/2022
blue-check Sửa đổi hàng loạt Thông tư trong lĩnh vực thủy sản English attachment
blue-check Từ 1/2/2022, phí thẩm định cấp phép sản xuất thức ăn thủy sản sẽ áp dụng mức thu mới
blue-check Danh mục sản phẩm, máy móc nông nghiệp phải kiểm tra chất lượng kể từ 3/2/2022 English attachment
blue-check Biểu phí thẩm định cấp phép kinh doanh vật tư thủy sản từ 1/2/2022
blue-check Quy trình cấp phép khai thác thủy sản và hành nghề thú y từ 6/12/2021
blue-check Danh mục các loài động vật không bị điều chỉnh bởi Công ước Cites
blue-check Những lưu ý khi xuất/nhập khẩu thủy sản thuộc Phụ lục CITES
blue-check Công bố 6 Quy chuẩn về giống thủy sản
blue-check Điều kiện, thủ tục đăng ký xuất khẩu thủy sản vào thị trường Trung Quốc