LuatVietnam

blue-check Kéo dài niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt English attachment

Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 4/1/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt (2 trang)
Posted: 6/1/2022 7:25:20 AM | Latest updated: 18/2/2022 2:06:05 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5370 | Vietlaw: 544
LuatVietnam

Nghị định cho phép kéo dài niên hạn sử dụng đối với các phương tiện giao thông đường sắt (đầu máy, toa xe lửa) như sau:

- Các phương tiện hết niên hạn sử dụng trước 31/12/2018 được kéo dài niên hạn đến hết 31/12/2023, thay vì trước đó chỉ được kéo dài đến 31/12/2020.

- Các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ 1/1 - 31/12/2019 được kéo dài niên hạn đến hết 31/12/2024, thay vì đến 31/12/2021.

- Các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ 1/1/2020 - 31/12/2025 được kéo dài niên hạn đến hết 31/12/2025, thay vì đến 31/12/2022.

- Riêng các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ 1/1/2026 sẽ không được kéo dài thêm.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGTVT ngày 20/1/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 4-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5370

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND01-04012022CP[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vận tải đường sắt

blue-check Thay mới thủ tục kiểm định phương tiện giao thông đường sắt
blue-check Sửa đổi quy định về hồ sơ đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong hành lang đường sắt
blue-check Bộ Tài chính kiến nghị nhiều giải pháp tăng cường năng lực vận tải và thông quan tại các ga liên vận
blue-check Hướng dẫn vận tải đường sắt trong giai đoạn bình thường mới
blue-check Chu kỳ đăng kiểm phương tiện chuyên dùng chạy trên đường sắt kể từ 2022
blue-check Kéo dài niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt English attachment
blue-check Từ 26/10/2021, khách đi tàu hỏa khai báo thông tin theo mẫu đơn giản
blue-check Điều kiện đối với hành khách đi tàu hỏa kể từ 13/10/2021
blue-check Hướng dẫn phòng chống dịch đối với vận tải đường sắt
blue-check Về điều kiện miễn thuế đối với dự án phát triển đường sắt English attachment
blue-check Quy chế quản lý tài sản hạ tầng đường sắt quốc gia English attachment
blue-check Khoản thu từ việc hủy vé xe được miễn tính thuế GTGT
blue-check Hàng nhập khẩu đường bộ, trị giá tính thuế bao gồm phí vận chuyển đến cảng đích
blue-check Vế tàu có đóng dấu Mã số thuế mới vẫn được xem là hợp lệ