LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn xử lý tài chính khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước English attachment

Thông tư số 46/2021/TT-BTC ngày 23/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (14 trang)
Posted: 1/7/2021 10:09:07 AM | Latest updated: 20/8/2021 2:34:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5240 | Vietlaw: 522
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn chi tiết việc kiểm kê vốn, tài sản, xử lý tài chính trước và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa; cách xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp tài sản và việc công bố quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp.

Theo đó, đối với số lỗ phát sinh đã được xử lý bằng cách giảm vốn nhà nước tương ứng tại thời điểm cổ phần hóa thì công ty cổ phần không được kết chuyển số lỗ này vào thu nhập chịu thuế của các năm sau (khoản 4 Điều 2).

Đối với quỹ khen thưởng, phúc lợi phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến khi được cấp giấy đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu, doanh nghiệp cổ phần hóa được tiếp tục chi theo quy định. Số dư còn lại (nếu có) sẽ chuyển cho công ty cổ phần kế thừa, sử dụng tiếp (khoản 4 Điều 8).

Tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần, doanh nghiệp cổ phần hóa được sử dụng nguồn trích lập dự phòng để xử lý tổn thất các khoản đầu tư tài chính. Số dự phòng còn lại phải hoàn nhập vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa (khoản 7 Điều 8).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/8/2021 và thay thế Thông tư số 41/2018/TT-BTCstatus1 ngày 04/5/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 7-Aug-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5240

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT46_23062021BTC[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022
blue-check Định hướng sửa đổi cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước đến 2025
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án PPP tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công năm 2022 của TP. HCM
blue-check Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước English attachment
blue-check Từ 1/4/2022, thay đổi quy định về khai nộp khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Quy chế thẩm định dự án đầu tư công tại Hà Nội kể từ 9/4/2022
blue-check Cần ghi rõ nhu cầu giải ngân quý tiếp theo khi báo cáo việc thanh toán vốn đầu tư công hàng tháng
blue-check Sẽ có tiêu chí đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực
blue-check Yêu cầu của Thủ tướng về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check TP. HCM yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án đầu tư công chậm quyết toán
blue-check Quy chế giám sát các dự án đầu tư công (PPP) đa chủ thể của thành phố Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục bàn giao nợ và tài sản loại trừ của doanh nghiệp cổ phần hóa
blue-check Thay mới Quy chế quản lý và khai nộp các khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Sửa đổi quy định về chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước về SCIC