LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment

Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (62 trang)
Posted: 24/5/2022 7:03:33 AM | Latest updated: 26/6/2022 10:23:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5458 | Vietlaw: 572
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, bao gồm: hỗ trợ công nghệ; tư vấn; đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Theo đó, các DNNVV sau đây sẽ được ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: DNNVV do phụ nữ làm chủ; DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ và DNNVV là doanh nghiệp xã hội (khoản 1 Điều 3).

DNNVV không bị hạn chế số lần hỗ trợ hoặc số lượng hợp đồng hỗ trợ đối với các nội dung hỗ trợ tính theo triệu đồng/năm/doanh nghiệp hoặc triệu đồng/năm nhưng phải đảm bảo không vượt quá tỷ lệ, định mức hỗ trợ tối đa quy định tại Nghị định số 80 (khoản 5 Điều 3).

DNNVV chỉ được hỗ trợ các nội dung về tư vấn quy định tại Nghị định số 80 và Thông tư này khi sử dụng tư vấn viên thuộc mạng lưới tư vấn viên (khoản 9 Điều 3).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2022.

Bãi bỏ Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐTstatus1 ngày 29/3/2019 và Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐTstatus1 ngày 29/3/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 25-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5458

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT06-10052022BKHDT[EN].pdf

Lược đồ

Hỗ trợ doanh nghiệp SMECập nhật đến: 3-Jun-2022

Dòng thời gian

Quản lý doanh nghiệp

blue-check Thủ tục đề nghị miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục về đăng ký mẫu dấu, đăng ký xe và xử phạt vi phạm giao thông English attachment
blue-check Thay mới tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp được công nhận kinh doanh bền vững English attachment
blue-check Thay mới Quy chế tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa English attachment
blue-check Điều lệ hoạt động của Hội sẽ không được phê duyệt nếu tổ chức đại hội sai trình tự
blue-check Hướng dẫn mới về bổ nhiệm người quản lý và đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp quốc phòng
blue-check [Dự thảo] Thông tư mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thời gian tới
blue-check Thay mới Quy chế đánh giá các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Danh sách cán bộ đầu mối tiếp nhận hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công thương
blue-check Danh sách doanh nghiệp lớn do Tổng cục Thuế trực tiếp quản lý
blue-check Thời điểm chính thức trở thành người ĐDPL là khi nào? English attachment
blue-check Tiêu chí phân loại và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sẽ có chính sách hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp "3 tại chỗ" English attachment
blue-check Các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được đơn giản hóa
blue-check Về giấy tờ chứng minh thâm niên công tác khi cấp chứng chỉ Quản tài viên