LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn tính toán giá cơ sở xăng dầu English attachment

Thông tư số 104/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu (13 trang)
Posted: 23/11/2021 8:31:26 AM | Latest updated: 2/12/2021 9:52:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5341 | Vietlaw: 543
LuatVietnam

Các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu quy định tại Thông tư này chỉ có giá trị để tính giá cơ sở xăng dầu theo Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP, bao gồm: giá Etanol nhiên liệu; tỷ lệ thể tích xăng không chì, tỷ lệ thể tích Etanol nhiên liệu; tỷ giá quy đổi giá xăng dầu thế giới; định mức lợi nhuận; chi phí thuế nhập khẩu xăng dầu; chi phí thuế TTĐB; ...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2022.

Bãi bỏ Điều 4, Điều 5, khoản 2 Điều 15 Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTCstatus2 ngày 29/10/2014; Khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCTstatus2 ngày 24/6/2016; Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 76/2020/TT-BTCstatus2 ngày 14/8/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 2-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5341

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT104-18112021BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xăng dầu

blue-check Thuế nhập khẩu ưu đãi xăng không pha chì giảm còn 10% kể từ 8/8/2022
blue-check Dự kiến giảm thuế nhập khẩu xăng không pha chì xuống 10%
blue-check Xăng dầu được giảm thuế BVMT kể từ 11/7/2022
blue-check Từ 11/7/2022, thuế BVMT đối với xăng giảm còn 1.000 đ/lít
blue-check Từ 11/7/2022, thuế BVMT của xăng giảm còn 1.000 đồng/lít
blue-check Xăng dầu tiếp tục được giảm 50% thuế BVMT từ 11/7/2022 English attachment
blue-check Từ 13/5/2022, giá xăng RON95-III tăng mạnh lên 32.375 đồng/lít
blue-check Từ 1/6/2022, tiếp tục tăng giá bán các loại xăng dầu
blue-check Các kho xăng dầu phải khẩn trương lắp thiết bị đo bồn tự động trước 10/7/2022
blue-check Sẽ xử lý nghiêm các cửa hàng xăng dầu có hành vi đầu cơ, găm hàng
blue-check Bộ Tài chính sẽ đề xuất sửa đổi thuế BVMT để giảm mức giá xăng dầu
blue-check Sẽ tăng cường thanh tra giá bán tại các cửa hàng xăng dầu trên cả nước
blue-check Dầu gốc nhập khẩu để chế biến dầu nhờn có bị tính thuế BVMT? English attachment
blue-check Từ 1/1/2022, xăng máy bay được giảm 50% thuế BVMT
blue-check Các thủ tục mới về cấp phép kinh doanh xăng dầu
blue-check Hướng dẫn tính toán giá cơ sở xăng dầu English attachment
blue-check Bán cổ phần tại công ty xăng dầu cho nước ngoài phải xin phép Thủ tướng English attachment
blue-check Gia hạn tái xuất xăng dầu đã tạm nhập đến hết tháng 12/2021
blue-check Thay mới Danh mục TTHC được giải quyết một cửa tại Bộ Xây dựng
blue-check "Dầu gia công kim loại" có chịu thuế BVMT?