LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn tính chi phí lập, thẩm định quy chế quản lý kiến trúc English attachment

Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 2/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương thức xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc (9 trang)
Posted: 3/8/2021 3:35:05 PM | Latest updated: 23/8/2021 1:58:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5262 | Vietlaw: 523
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn tính chi phí lập, thẩm định quy chế quản lý kiến trúc theo quy định tại Nghị định 85/2020/NĐ-CP .

Theo đó, chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc sẽ được xác định trên cơ sở quy mô diện tích, định mức chi phí ban hành tại Phụ lục I Thông tư này và các hệ số điều chỉnh (nếu có).

Chi phí thẩm định quy chế quản lý kiến trúc được tính bằng 5% chi phí lập.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/9/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 17-Sep-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5262

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT08_02082021BXD[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thiết kế - Kiến trúc

blue-check Kiến trúc sư nước ngoài phải chuyển đổi chứng chỉ nếu hành nghề dài hạn tại Việt Nam
blue-check Những lưu ý về điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
blue-check Về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế công trình
blue-check Có cần xác định lại cấp công trình nếu điều chỉnh thiết kế?
blue-check Xin cấp chứng chỉ kiến trúc sư phải có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm
blue-check Hành nghề kiến trúc bằng chứng chỉ xây dựng vẫn được gia hạn
blue-check Về căn cứ xét gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được cấp theo Luật Xây dựng
blue-check Điều chỉnh kiến trúc căn hộ có cần tái thẩm định thiết kế dự án?
blue-check Quy chế quản lý kiến trúc công trình từ 7/1/2022 tại TP. HCM
blue-check Thủ tục cấp, đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại TP. HCM
blue-check Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định nào?
blue-check Thay đổi vật liệu xây dựng có cần thẩm định lại thiết kế?
blue-check Về thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở
blue-check Hướng dẫn tính chi phí lập, thẩm định quy chế quản lý kiến trúc English attachment
blue-check Xin gia hạn chứng chỉ kiến trúc sư phải có giấy xác nhận hành nghề liên tục
blue-check Giải đáp về cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
blue-check Dự án thực hiện tại khu chức năng được miễn thẩm định thiết kế tại cơ quan xây dựng
blue-check Về việc gia hạn chứng chỉ thiết kế kiến trúc
blue-check Thiết kế công trình ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Công trình đã chọn phương án kiến trúc trước 1/7/2020 được miễn áp dụng Luật Kiến trúc mới