LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn thống nhất một số quy định mới về giám sát hải quan đối với DNCX English attachment

Công văn số 697/TCHQ-GSQL ngày 2/3/2022 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ (4 trang)
Posted: 7/3/2022 2:25:32 PM | Latest updated: 29/4/2022 8:06:10 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5407 | Vietlaw: 551
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn áp dụng thống nhất một số quy định liên quan đến điều kiện giám sát hải quan đối với DNCX nêu tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, bao gồm:

- Diện tích tối thiểu của DNCX;

- Quy cách của hàng rào cứng;

- Quản lý hải quan đối với chi nhánh phụ thuộc của DNCX được thành lập tại địa bàn khác với nơi DNCX có trụ sở chính;

- Thời hạn lưu giữ dữ liệu hình ảnh camera tại DNCX;

- Chính sách thuế đối với DNCX không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan;

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho rằng không thể ấn định diện tích tối thiểu đối với DNCX do các văn bản hiện hành không có quy định vấn đề này.

Về quy cách của hàng rào cứng, phải đảm bảo nguyên tắc "ngăn cách DNCX với khu vực bên ngoài" và cơ quan hải quan sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể (về hình thức, chất liệu, quy cách xây dựng hàng rào) khi kiểm tra thực tế để đánh giá khả năng đáp ứng điều kiện này.

Tuy nhiên, cần lưu ý, trường hợp DNCX thành lập trong khu chế xuất không có doanh nghiệp thường thì điều kiện hàng rào cứng được áp dụng chung cho toàn bộ khu. Nếu thành lập trong khu chế xuất có doanh nghiệp thường thì mỗi DNCX phải có hàng rào cứng riêng. Nếu thuê, sử dụng chung nhà xưởng với doanh nghiệp khác thì phải có hàng rào cứng bao quanh toàn bộ diện tích mà DNCX đi thuê.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5407

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV697-02032022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment
blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công
blue-check DNCX có cần xin giấy phép khi xuất khẩu phế liệu, phế phẩm? English attachment
blue-check Nhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu
blue-check Bắt buộc kiểm tra thực tế nhà xưởng của DNCX để xác định điều kiện giám sát hải quan
blue-check Thuê hay mượn hàng hóa của DNCX đều phải nộp thuế nhập khẩu và không được hoàn lại English attachment
blue-check Sau 25/4/2022, DNCX phải có xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát hải quan mới được ưu đãi English attachment
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Hàng XNK tại chỗ trên địa bàn TP. HCM sẽ làm thủ tục tại Chi cục Quản lý hàng gia công
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX và nội địa làm thủ tục ở đâu?
blue-check DNCX cần có xác nhận giám sát hải quan bằng camera trước ngày 25/4/2022 English attachment
blue-check Không được cho thuê lại kho của DNCX đang thuê English attachment
blue-check Giao thức kết nối camera giữa DNCX và Hải quan English attachment
blue-check Hướng dẫn thống nhất một số quy định mới về giám sát hải quan đối với DNCX English attachment
blue-check Cho doanh nghiệp nội địa mượn khuôn mẫu, DNCX có cần khai hải quan?
blue-check Điều kiện cho phép DNCX thuê kho bên ngoài trong giai đoạn dịch