LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn nhận diện và chống thư rác, cuộc gọi rác English attachment

Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (8 trang)
Posted: 14/12/2021 3:22:36 PM | Latest updated: 4/4/2022 11:34:16 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5372 | Vietlaw: 554
LuatVietnam

Theo quy định mới, tin nhắn rác sẽ được nhận diện thông qua tần suất gởi tin, tỷ lệ gởi tin vô thừa nhận trên tổng số tin gởi đi và mẫu tin nhắn, mẫu ký tự mà các công ty viễn thông tự nhận diện.

Thư rác (spam/junk email) cũng được nhận diện theo tiêu chí trên cùng với công nghệ sử dụng để gởi, nhận thư

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5372

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT22-13122021BTTTT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

light-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục
blue-check Sản phẩm, dịch vụ phần mềm vẫn đang thuộc diện không chịu thuế GTGT
light-check Thay mới chỉ tiêu thống kê ngành viễn thông và công nghệ thông tin
light-check Thay mới chế độ báo cáo thống kê định kỳ dành cho doanh nghiệp viễn thông và CNTT
blue-check Các tài liệu đo kiểm được dùng để công bố hợp quy sản phẩm CNTT
blue-check Đề án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giai đoạn 2022-2025
blue-check Chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (Anti-DDosS)
blue-check Thay mới Danh mục sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy English attachment
blue-check Ngày 10/10 được chọn làm Ngày chuyển đổi số quốc gia
blue-check Hướng dẫn thiết lập ứng dụng dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS
blue-check "Cáp sợi quang" không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Mặt hàng cáp quang không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check 6 nền tảng số được ưu tiên phát triển trong năm 2022
blue-check Sẽ thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương trong năm 2022
blue-check Chuẩn dữ liệu và phương thức gửi hồ sơ đến Cổng dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước
blue-check Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số
blue-check Chuẩn mới về kỹ thuật đối với phần mềm họp trực tuyến
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với thiết bị quét mã QR phục vụ chống dịch Covid-19
blue-check Camera tích hợp trên máy bay không người lái được áp mã HS 8525.80.39