LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn khai mã loại hình trên tờ khai xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu English attachment

Công văn số 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2021 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn sử dụng mã loại hình (2 trang)
Posted: 18/8/2021 2:45:42 PM | Latest updated: 19/1/2022 12:06:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5275 | Vietlaw: 523
LuatVietnam

Việc khai mã loại hình trên tờ khai xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua gia công, chế biến) được Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

- Nếu người xuất khẩu là người nhập khẩu ban đầu hoặc được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu và hàng hóa đáp ứng điều kiện không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu thì khai mã loại hình B13- xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.

- Nếu người xuất khẩu không có nhu cầu đề nghị không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu hoặc người xuất khẩu không phải người nhập khẩu ban đầu, người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu thì khai mã loại hình B11- xuất kinh doanh.

Đối với tờ khai xuất khẩu khai mã loại hình B13, tại chỉ tiêu “Phần ghi chú” hoặc ô “ghi chép khác” (nếu khai tờ khai giấy), bắt buộc khai chính xác số tờ khai nhập khẩu trước đây và khai rõ "Hàng hóa thuộc đối tượng không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu".

Đối với tờ khai xuất khẩu khai mã loại hình B11, tại chỉ tiêu “Phần ghi chú” hoặc ô “ghi chép khác” phải ghi rõ nội dung “Tờ khai này không sử dụng để thực hiện các thủ tục không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu”.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5275

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4032_16082021TCHQ[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan

blue-check Khai hải quan theo loại hình gia công xuất khẩu bắt buộc phải có hợp đồng gia công
blue-check Hủy tờ khai hải quan có bị xử phạt?
blue-check Tờ khai vận chuyển hàng chuyển phát nhanh phải khai đầy đủ thông tin hàng hóa
blue-check Cách khai hải quan đối với hàng xuất khẩu có thay đổi phương tiện vận tải
blue-check Cách khai tờ khai xuất khẩu dành cho hàng chuyển cửa khẩu
blue-check Điều kiện khai hải quan sau thời điểm giao nhận hàng hóa
blue-check Về địa điểm khai hải quan đối với hàng SXXK
blue-check Các bước đăng ký cấp mã tạm để tái xuất hàng hóa bán miễn thuế
blue-check Bán thanh lý container có nguồn gốc tạm nhập phải khai báo với hải quan
blue-check Lưu ý khi khai báo vận đơn trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Miễn khai hải quan khi nhập khẩu sách điện tử
blue-check Về yêu cầu đối với chứng từ vận tải để khai hải quan English attachment
blue-check Lưu ý về thủ tục khai báo thay đổi phương thức vận tải hàng TN-TX
blue-check Nhập khẩu "sách điện tử" có phải làm thủ tục hải quan?
blue-check Hàng nhập khẩu nhầm chủ hàng phải làm thủ tục từ chối nhận trước khi hủy tờ khai English attachment
blue-check Thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu
blue-check Thủ tục khai báo hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan của doanh nghiệp ưu tiên
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có thể lựa chọn khai hải quan tại nơi thuận tiện
blue-check Hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan làm thủ tục thế nào?
blue-check Dừng áp dụng các hướng dẫn tạm về thủ tục thông quan hàng hóa mùa dịch