LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn bổ sung về chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment

Công văn số 3818/BHXH-CSXH ngày 25/11/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (29 trang)
Posted: | Latest updated: 6/1/2022 11:03:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5344 | Vietlaw: 546
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn bổ sung về chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, gồm:

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ;

- Điều chỉnh thời gian đóng BHTN được bảo lưu để tính mức hỗ trợ trong trường hợp người lao động được xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN và gộp sổ BHXH;

- Điều chỉnh mức hưởng hỗ trợ và hủy hỗ trợ sau khi đã được duyệt;

- Giải quyết trường hợp người lao động thay đổi ý định nhận hoặc không nhận hỗ trợ;

- Sửa đổi một số biểu mẫu ban hành kèm Công văn số 3068/BHXH-CSXHstatus2 ngày 1/10/2021 về chi trả hỗ trợ từ quỹ BHTN.

Theo đó, hạn chót nộp hồ sơ đề nghị quỹ BHTN hỗ trợ cho người lao động là đến ngày 10/11/2021 (trừ một số trường hợp đang xin ý kiến của Bộ Lao động tại Công văn 3750/BHXH-CSXH ngày 19/11/2021).

Đối với người lao động đã hưởng trợ cấp thất nghiệp và còn thời gian lẻ được bảo lưu, sau đó lại được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN thì được tính mức hỗ trợ căn cứ theo tổng thời gian đóng BHTN còn bảo lưu với thời gian đóng BHTN bổ sung.

Trường hợp người lao động đã từ chối nhận hỗ trợ nhưng sau đó thay đổi ý kiến (muốn hưởng hỗ trợ) thì có thể lập Mẫu số 04 ban hành kèm Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, gửi đến cơ quan BHXH để nhận hỗ trợ, tuy nhiên hạn chót nhận hồ sơ là ngày 20/12/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5344

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV3818-25112021BHXH[E].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm thất nghiệp

blue-check Quy trình cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình nộp trực tuyến hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
blue-check Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp nộp qua bưu điện được giải quyết trong bao lâu?
blue-check Hướng dẫn bổ sung về chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Thủ tục hưởng trợ cấp của quỹ BHTN
blue-check Lao động đang ngừng việc, nghỉ ốm đau, thai sản... vẫn được BHTN hỗ trợ
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương vẫn được hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Hướng dẫn chi hỗ trợ cho người lao động tại Tp. Hà Nội có đóng BHTN
blue-check Những trường hợp chưa xét hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng có được trợ cấp từ quỹ BHTN? English attachment
blue-check Thủ tục chi hỗ trợ khó khăn do Covid-19 cho lao động đã dừng đóng BHTN
blue-check Quy trình chi hỗ trợ cho người tham gia BHTN tại TP. HCM
blue-check Không bắt buộc nộp hồ sơ khi được giảm đóng 12 tháng BHTN English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục hưởng hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Điều kiện và mức hưởng trợ cấp khó khăn từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ được miễn 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp English attachment
blue-check Sẽ cho nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công
blue-check Sửa đổi chế độ trợ cấp thất nghiệp English attachment
blue-check Có bắt buộc trả phí BHTN vào lương cho lao động nghỉ thai sản? English attachment