LuatVietnam

blue-check Hiệu lực của Thỏa thuận APA bị rút ngắn còn 3 năm English attachment

Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (8 trang)
Posted: 22/6/2021 11:24:38 AM | Latest updated: 9/7/2021 1:27:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5232 | Vietlaw: 517
LuatVietnam

Thỏa thuận APA được hiểu là sự thỏa thuận trước giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp có quan hệ hệ liên kết về phương pháp xác định trị giá tính thuế TNDN.

Thông tư này của Bộ Tài chính đã thay mới các quy định về việc ký kết Thỏa thuận nhằm cụ thể hóa Điều 41 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, áp dụng cho các doanh nghiệp có quan hệ liên kết liệt kê tại Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

Theo đó, APA chỉ có hiệu lực tối đa 3 năm, thay vì trước đây là 5 năm (Điều 12).

Hồ sơ đề nghị áp dụng Thỏa thuận APA được lập theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Giao dịch liên kết đề nghị được áp dụng Thỏa thuận APA phải là giao dịch đã phát sinh, sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn áp dụng APA và không bị tranh chấp, khiếu nại về thuế (Điều 3).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/8/2021 và thay thế Thông tư số 201/2013/TT-BTCstatus1 ngày 20/12/2013.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 3-Aug-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5232

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT45_18062021BTC[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Kê khai thuế

blue-check Thời hạn giám định tư pháp về thuế tối đa là 4 tháng
blue-check Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế
blue-check Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào? English attachment
blue-check Các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất English attachment
blue-check Trường hợp nào hợp tác kinh doanh với cá nhân phải nộp thay thuế?
blue-check Quy trình đăng ký thuế trực tuyến dành cho cá nhân không kinh doanh
blue-check Hạn khai thuế quý 1/2022 của nhà cung cấp nước ngoài không trễ hơn 30/4/2022
blue-check Từ 4/5/2022, Cục thuế TP. Hà Nội sẽ dời đến trụ sở mới
blue-check Địa điểm kinh doanh thuộc diện khai thuế qua trụ sở chính sẽ phải đóng MST 13 số
blue-check Miễn phân bổ thuế cho chi nhánh ngoài tỉnh nếu không có hoạt động sản xuất
blue-check Nhà cung cấp nước ngoài đã có thể đăng ký thuế online tại trang https://etaxvn.gdt.gov.vn English attachment
blue-check Từ 2022, nộp thay thuế TNCN của cá nhân kinh doanh phải có ủy quyền
blue-check Tổng hợp các Hỏi - Đáp thường gặp về thủ tục kê khai thuế theo quy định mới
blue-check Các doanh nghiệp tại TP. HCM bắt buộc phải khai, nộp thuế điện tử
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK vẫn bị tính tiền chậm nộp
blue-check Tổng hợp những điểm mới về thủ tục khai nộp thuế từ 2022
blue-check Có cần phân bổ thuế cho các địa phương mở cửa hàng kinh doanh?
blue-check Không phân bổ thuế TNDN cho địa phương có chi nhánh kinh doanh thương mại
blue-check Cách ghi chứng từ nộp thuế kể từ 1/1/2022