LuatVietnam

blue-check Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam English attachment

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 1/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (52 trang)
Posted: 4/9/2020 1:53:42 PM | Latest updated: 30/6/2022 2:07:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5043 | Vietlaw: 477
LuatVietnam

Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam được áp dụng trong hoạt động xuất nhập khẩu, truy xuất nguồn gốc, chế biến gỗ đáp ứng điều kiện cấp giấy phép FLEGT.

Giấy phép FLEGT là văn bản do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp để xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất lô hàng gỗ (trừ lô hàng sản xuất từ gỗ sau xử lý tịch thu) sang Liên minh châu Âu (sau đây viết tắt là EU) theo các quy định tại Nghị định này, Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (sau đây viết tắt là VPA/FLEGT) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và 3 Điều 28.

Quy định về hồ sơ gỗ nhập khẩu tại Điều 17 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 16/11/2018 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Oct-2020
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5043

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND102_01092020CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lâm nghiệp

blue-check Thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án
blue-check Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam tính đến 30/6/2022 English attachment
blue-check Thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ tại TP. HCM kể từ 23/6/2022
blue-check Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu bắt buộc phải có chữ ký và con dấu của chủ hàng English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ
blue-check Thay mới một số thủ tục cấp giấy phép để xuất/nhập khẩu gỗ
blue-check Quy trình đăng ký phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép CITES từ 30/11/2021
blue-check Chính sách hỗ trợ thu nhập đợt dịch thứ 4 tại TP. HCM
blue-check Khuyến cáo cần biết khi kê khai mã HS và trị giá đối với gỗ ván xuất khẩu
blue-check Gỗ nhập khẩu vào Việt Nam có bắt buộc xuất trình giấy phép xuất khẩu ?
blue-check Hướng dẫn khai báo xuất xứ đối với gỗ nhập khẩu
blue-check Các quy định cần tham khảo khi kinh doanh TN-TX gỗ English attachment
blue-check Trường hợp nào gỗ nhập khẩu phải nộp bảng kê khai nguồn gốc?
blue-check Xuất khẩu dăm gỗ vẫn phải nộp thuế theo mức 2%
blue-check Hướng dẫn kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu khi không có Giấy phép FLEGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị giảm thuế xuất khẩu dăm gỗ về 0%
blue-check Một số lưu ý khi nhập khẩu gỗ vào Việt Nam English attachment
blue-check Bảng tổng hợp Hỏi - Đáp về cấp giấy phép FLEGT cho gỗ xuất nhập khẩu
blue-check Tháo gỡ khó khăn về hồ sơ nhập khẩu gỗ theo quy định mới