LuatVietnam

blue-check Hàng tái xuất nếu không kịp chuyến tàu vẫn phải làm thủ tục gia hạn English attachment

Công văn số 2400/TCHQ-GSQL ngày 20/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn giàn khoan tạm nhập tái xuất (1 trang)
Posted: 22/6/2022 8:08:28 AM | Latest updated: 28/6/2022 4:40:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5482 | Vietlaw: 572
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, sau khi đã hoàn thành thủ tục tái xuất, hàng hóa phải được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc gửi vào kho ngoại quan.

Trường hợp vì lý do nào đó chưa thể đưa hàng hóa đã làm thủ tục tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc gửi vào kho ngoại quan thì doanh nghiệp có thể làm thủ tục xin gia hạn tạm nhập - tái xuất theo quy định tại khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5482

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2400-20062022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan

blue-check Từ 15/8/2022, có thể gia hạn trực tuyến Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK English attachment
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu SXXK nhập khẩu tại chỗ có thể bị phạt
blue-check Tổn thất hàng nhập khẩu do hỏa hoạn có thể được giảm thuế
blue-check Hồ sơ xin miễn thuế hàng tái nhập phải nộp đơn theo mẫu
blue-check Doanh nghiệp sau 1 năm hoạt động XNK có thể đăng ký nhờ Hải quan tư vấn, hỗ trợ English attachment
blue-check Quy chế phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp của ngành Hải quan (áp dụng từ 30/6/2022)
blue-check Hàng tái xuất nếu không kịp chuyến tàu vẫn phải làm thủ tục gia hạn English attachment
blue-check Về điều kiện giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa bị hỏa hoạn
blue-check Không bắt buộc nộp hóa đơn GTGT điện tử trong hồ sơ xuất khẩu English attachment
blue-check Các chứng từ phải nộp khi đưa hàng về kho riêng bảo quản
blue-check Chiến lược phát triển Hải quan số đến năm 2030
blue-check Thuế nhập khẩu của sản phẩm đặt DNCX gia công có được hoàn lại khi thực xuất? English attachment
blue-check Vì sao hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK không được miễn thuế?
blue-check Máy móc tạm nhập gia công, nếu chuyển giao cho công ty khác phải mở tờ khai mới và nộp thuế
blue-check Hàng XNK bị hỏa hoạn sẽ không được giảm thuế nếu chậm giám định thiệt hại English attachment
blue-check Trễ hạn làm thủ tục nhập khẩu sẽ bị chuyển luồng kiểm tra
blue-check Lưu ý việc hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ do hủy mua bán
blue-check Chưa thể thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Trà Lĩnh và Sóc Giang tỉnh Cao Bằng
blue-check Có thể khai bổ sung phí bản quyền chung cho nhiều tờ khai hải quan
blue-check Thuê doanh nghiệp khác sản xuất sản phẩm xuất khẩu sẽ không được hoàn thuế nguyên liệu