LuatVietnam

blue-check Hàng nhập từ Andorra và San Marino phải có mã REX mới được tự chứng nhận xuất xứ English attachment

Công văn số 3795/TCHQ-GSQL ngày 29/7/2021 của Tổng cục Hải quan về việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa EVFTA (2 trang)
Posted: 30/7/2021 3:44:07 PM | Latest updated: 4/8/2021 4:35:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5263 | Vietlaw: 521
LuatVietnam

Theo thông báo từ Ủy ban châu Âu (EU), 02 nước gồm Công quốc Andorra và Cộng hòa San Marino sẽ áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa để hưởng thuế EVFTA tương tự như hàng hóa có xuất xứ từ EU.

Theo đó, nhà xuất khẩu của 02 nước này sẽ phải đăng ký mã số tương tự mã số REX để được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Tuy nhiên, từ năm 2022, thông tin về nhà xuất khẩu của Andorra và San Marino mới có thể tra cứu được trên cơ sở dữ liệu REX của EU. Trước mắt, khi làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng có xuất xứ từ 02 nước này, Hải quan Việt Nam sẽ căn cứ hồ sơ nhập khẩu (trong đó có chứng từ tự chứng nhận xuất xứ) và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) để xác định xuất xứ hàng hóa.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5263

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3795_29072021TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

EVFTA

blue-check Đã có thông tin nhà xuất khẩu của Andorra và San Marino trên Hệ thống REX English attachment
blue-check Hệ thống REX của EU đã cập nhật mã số nhà xuất khẩu từ San Marino và Andorra English attachment
blue-check EVFTA không cho phép tự chứng nhận xuất xứ trên vận đơn English attachment
blue-check C/O tự chứng nhận xuất xứ khác biệt mã HS so với Hệ thống REX có được chấp nhận? English attachment
blue-check Hàng nhập từ Andorra và San Marino phải có mã REX mới được tự chứng nhận xuất xứ English attachment
blue-check Hàng xuất xứ từ New Caledonia không được hưởng thuế EVFTA English attachment
blue-check Tự chứng nhận xuất xứ cho lô hàng dưới 6000 Euro không cần có mã REX English attachment
blue-check Nhà xuất khẩu UK sẽ phải đăng ký mã số EORI thay REX English attachment
blue-check Không sử dụng C/O khi hưởng thuế EVFTA English attachment
blue-check Không chấp nhận C/O tự chứng nhận xuất xứ EVFTA cấp trước 1/8/2020 English attachment
blue-check Tự chứng nhận xuất xứ trước ngày có mã REX sẽ bất hợp lệ English attachment
blue-check Kế hoạch của Bộ Y tế trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hưởng lợi từ Hiệp định EVFTA
blue-check C/O EVFTA được phép nộp bổ sung bản thay thế nếu bản gốc bị cấp lỗi English attachment
blue-check Một số lưu ý về chứng nhận xuất xứ EVFTA English attachment
blue-check Lời khai tự chứng nhận xuất xứ EVFTA phải đúng mẫu English attachment
blue-check Chấp nhận hóa đơn bên thứ ba đối với hàng hưởng thuế EVFTA English attachment
blue-check Hàng hưởng thuế EVFTA phải khai mã B25 trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chấp nhận hóa đơn bên thứ ba đối với hàng hưởng thuế EVFTA English attachment
blue-check Có thể chứng nhận xuất xứ EVFTA trực tiếp trên trên phiếu giao hàng English attachment
blue-check Thêm một số lưu ý về chứng nhận xuất xứ theo EVFTA English attachment