LuatVietnam

blue-check Hàng nhập thẳng vào DNCX để xây dựng văn phòng được miễn thuế nhập khẩu English attachment

Công văn số 3758/TCHQ-TXNK ngày 28/7/2021 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX (3 trang)
Posted: 30/7/2021 12:45:44 PM | Latest updated: 6/8/2021 3:17:22 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5265 | Vietlaw: 521
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và đưa thẳng vào DNCX để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX thì được miễn nộp thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, vẫn phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.

Hồ sơ nhập khẩu, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 5 và khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 . Theo đó, nhà thầu phải làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng thầu, DNCX và nhà thầu phải báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu cho Chi cục Hải quan quản lý DNCX theo mẫu số 20/NTXD-DNCX/GSQL .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5265

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3758_28072021TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Thủ tục khai hải quan và nộp thuế khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường
blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment
blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công
blue-check DNCX có cần xin giấy phép khi xuất khẩu phế liệu, phế phẩm? English attachment
blue-check Nhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu
blue-check Bắt buộc kiểm tra thực tế nhà xưởng của DNCX để xác định điều kiện giám sát hải quan
blue-check Thuê hay mượn hàng hóa của DNCX đều phải nộp thuế nhập khẩu và không được hoàn lại English attachment
blue-check Sau 25/4/2022, DNCX phải có xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát hải quan mới được ưu đãi English attachment
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Hàng XNK tại chỗ trên địa bàn TP. HCM sẽ làm thủ tục tại Chi cục Quản lý hàng gia công
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX và nội địa làm thủ tục ở đâu?
blue-check DNCX cần có xác nhận giám sát hải quan bằng camera trước ngày 25/4/2022 English attachment
blue-check Không được cho thuê lại kho của DNCX đang thuê English attachment
blue-check Giao thức kết nối camera giữa DNCX và Hải quan English attachment
blue-check Hướng dẫn thống nhất một số quy định mới về giám sát hải quan đối với DNCX English attachment
blue-check Cho doanh nghiệp nội địa mượn khuôn mẫu, DNCX có cần khai hải quan?