LuatVietnam

blue-check Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vẫn được hoàn thuế GTGT English attachment

Công văn số 975/TCHQ-TXNK ngày 23/3/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất (2 trang)
Posted: 28/3/2022 7:40:16 AM | Latest updated: 1/4/2022 6:42:41 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5425 | Vietlaw: 556
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài vẫn được xét hoàn thuế GTGT (đã nộp khi nhập khẩu), tuy nhiên, việc hoàn thuế thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế nội địa theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP .

Trường hợp hàng hóa tái xuất vẫn còn nguyên trạng, chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam thì đồng thời còn được hoàn thuế nhập khẩu và miễn thuế xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu, miễn thuế xuất khẩu thực hiện theo khoản 2 Điều 34 và khoản 2 Điều 37a Nghị định 34/2016/NĐ-CPstatus2 (bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5425

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV975-23032022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Dự án thành lập cơ sở kinh doanh cũng được hoàn thuế GTGT khi đạt lũy kế 300 triệu
blue-check Những trường hợp hoàn thuế nộp thừa tại Hải quan phải có ý kiến của Thuế
blue-check Chi nhánh sẽ phải làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho dự án được giao quản lý
blue-check Về căn cứ xem xét hoàn thuế cho hàng hóa XNK
blue-check Hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sản xuất có được hoàn thuế GTGT?
blue-check Lưu ý về điều kiện hoàn thuế cho hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu
blue-check Tái xuất nguyên liệu nhập khẩu đã thay đổi mục đích sử dụng, có được hoàn thuế?
blue-check Các phương án xử lý sai sót trong khâu hoàn thuế của Hải quan
blue-check Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vẫn được hoàn thuế GTGT English attachment
blue-check Không có doanh thu xuất khẩu, số thuế đầu vào của tháng/quý đó không được xét hoàn
blue-check Điều kiện hoàn thuế GTGT dự án đầu tư ngoài tỉnh
blue-check Điều kiện hoàn thuế GTGT của hàng xuất khẩu
blue-check Dự án đầu tư sẽ không được hoàn thuế GTGT đầu vào nếu không kê khai riêng
blue-check Thuế GTGT bị truy thu sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check Hoàn thuế cho dự án đầu tư phải đảm bảo đã góp đủ vốn điều lệ
blue-check Cảnh báo những dấu hiệu gian lận hoàn thuế GTGT (liên quan hàng XNK) English attachment
blue-check Thuế GTGT đầu vào còn lại sau thời điểm chuyển đổi thành DNCX sẽ không được hoàn
blue-check Hải quan giữ thẩm quyền hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu
blue-check Sẽ tăng cường hậu kiểm các hồ sơ hoàn thuế GTGT English attachment
blue-check Thuế GTGT hàng nhập khẩu xin hoàn tại cơ quan thuế hay hải quan?