LuatVietnam

blue-check Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp FDI bán sang nước thứ ba có được hoàn lại thuế? English attachment

Công văn số 771/TCHQ-TXNK ngày 8/3/2022 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình nhập khẩu, xuất khẩu và hoàn thuế nhập khẩu (2 trang)
Posted: 10/3/2022 7:16:15 AM | Latest updated: 12/3/2022 11:51:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5412 | Vietlaw: 556
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa để xuất khẩu sang nước thứ ba phù hợp với quy định về quyền XNK tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP, đồng thời hàng hóa chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam thì được hoàn thuế NK và miễn thuế XK theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 .

Về mã loại hình nhập khẩu, Tổng cục Hải quan lưu ý, mã A41 hướng dẫn tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 chỉ áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa để bán trực tiếp tại Việt Nam, không áp dụng cho hàng nhập khẩu để tái xuất sang nước thứ ba.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5412

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV771-08032022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài

blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về dự án đầu tư
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án English attachment
blue-check Về điều kiện gia hạn giấy phép của chi nhánh công ty xây dựng nước ngoài
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment
blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment
blue-check [Tp. HCM] Thay mới 21 thủ tục đầu tư trong Khu chế xuất và công nghiệp
blue-check Đề xuất của Bộ KH&ĐT về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022
blue-check Chiến lược thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được nhập khẩu nguyên liệu để bán sang nước thứ ba English attachment
blue-check Cách phân biệt các mã loại hình nhập khẩu áp dụng cho doanh nghiệp FDI English attachment
blue-check Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh báo cáo tình hình tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp FDI
blue-check Hàng nhập để bán của doanh nghiệp FDI phải khai mã theo mã A41
blue-check Lưu ý về điều kiện và thủ tục thanh lý hàng miễn thuế của dự án đầu tư English attachment
blue-check Về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Nhà đầu tư nước ngoài có được mua vốn góp trong công ty BĐS tại Việt Nam? English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp FDI bán sang nước thứ ba có được hoàn lại thuế? English attachment
blue-check Quy chế mới về kiểm tra các doanh nghiệp, dự án FDI từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Luật sửa đổi các Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Nhà ở... (2022) English attachment
blue-check Định hướng và giải pháp cải cách môi trường kinh doanh của Chính phủ trong năm 2022 English attachment
blue-check Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của nhà đầu tư nước ngoài English attachment