LuatVietnam

blue-check Hàng hóa xuất khẩu được xác định xuất xứ theo quy định nào? English attachment

Công văn số 553/XNK-XXHH ngày 9/8/2021 của Bộ Công thương về việc xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu (2 trang)
Posted: 16/8/2021 3:34:03 PM | Latest updated: 27/9/2021 8:23:41 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5275 | Vietlaw: 528
LuatVietnam

Theo Cục Xuất nhập khẩu, về nguyên tắc, việc xác định hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam được căn cứ theo quy định tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP và Thông tư 05/2018/TT-BCT .

Tuy nhiên, bên cạnh đó, trường hợp hàng hóa xuất khẩu có phán quyết trước (advance ruling - AR) vẫn còn hiệu lực của cơ quan hải quan nước nhập khẩu về xuất xứ Việt Nam thì thương nhân được quyền xác định xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu theo phán quyết trước này.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không xác định xuất xứ Việt Nam, nếu có nghi vấn về xuất xứ, cơ quan hải quan sẽ thực hiện việc kiểm tra, xác minh xuất xứ căn cứ theo quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Quản lý ngoại thương và khoản 2 Điều 28 Nghị định 31/2018/NĐ-CP .

Riêng đối với bao bì nhập khẩu in sẵn xuất xứ nước ngoài, nếu để sử dụng cho đóng gói hàng hóa lưu thông trong nước, việc ghi nhãn về xuất xứ được điều chỉnh bởi Nghị định 43/2017/NĐ-CPstatus2 và cơ quan hải quan sẽ căn cứ quy định về hàng giả, hàng nhái để kiểm tra, phòng chống gian lận thương mại.

Trường hợp bao bì in sẵn xuất xứ nước ngoài được nhập khẩu để đóng gói hàng hóa xuất khẩu, cơ quan hải quan sẽ căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Quản lý ngoại thương và khoản 2 Điều 28 Nghị định 31/2018/NĐ-CP để kiểm tra, xác minh xuất xứ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5275

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV553_09082021BCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP
blue-check Từ 15/3/2022, Malaysia sẽ cấp C/O giấy thay C/O điện tử do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Hàng bị áp thuế chống bán phá giá có được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment
blue-check Đã có Quy chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Khi nào hàng nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được tự chứng nhận xuất xứ?
blue-check Việt Nam sẽ thỏa thuận nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA với Hàn Quốc English attachment
blue-check Phải nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu để chứng minh hàng thuộc diện miễn áp thuế chống phá giá
blue-check Thủ tục cấp C/O mẫu RCEP