LuatVietnam

blue-check Gỡ bỏ thủ tục đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài English attachment

Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/1/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CPstatus2 ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường (9 trang)
Posted: 25/1/2022 2:03:18 PM | Latest updated: 14/3/2022 10:35:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5385 | Vietlaw: 552
LuatVietnam

Một trong những điểm mới quan trọng của Nghị định này là miễn kiểm tra chất lượng đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa tiêu thụ nội địa, lưu thông trên thị trường trong trường hợp hàng hóa đó đã được quản lý chất lượng theo quy chuẩn (ngoại trừ nguyên liệu sản xuất: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và phụ tùng, linh kiện, tổng thành,... của phương tiện giao thông thuộc sản phẩm nhóm 2) (khoản 1 Điều 1).

Ngoài ra, Nghị định này đồng thời cũng gỡ bỏ các điều kiện, thủ tục đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 19b và Điều 19d Nghị định 132/2008/NĐ-CPstatus2 (bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CPstatus2 ) như: phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền nước ngoài hoặc có ủy quyền của chủ sở hữu mã vạch nước ngoài.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5385

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND13-21012022CP[EN].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý chất lượng

light-check Phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn được miễn kiểm tra chất lượng ở khâu nhập khẩu English attachment
blue-check Cơ quan quản lý chuyên ngành không giữ thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra
blue-check 31 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
blue-check Các điểm mới đáng lưu ý về đo lường và kiểm tra chất lượng hàng hóa kể từ 15/3/2022 English attachment
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp quy sản phẩm chăn nuôi, thú y tại TP. HCM
blue-check Gỡ bỏ thủ tục đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5, loại 8
blue-check Sửa đổi điều kiện và tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam
blue-check Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam
blue-check Quy trình công bố hợp chuẩn, hợp quy (áp dụng tại TP. HCM)
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy tại TP. HCM
blue-check Ghi "giá trị dinh dưỡng" trên nhãn thực phẩm như thế nào? English attachment
blue-check Tự nguyện kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu có cần nộp kết quả cho Hải quan?
blue-check Thay mới Danh mục hàng công nghiệp và thực phẩm phải kiểm tra chuyên ngành
blue-check Vật tư gia công có phải kiểm tra chất lượng khi chuyển tiêu thụ nội địa?
blue-check Thủ tục công bố hợp quy theo các QCVN của Bộ Nông nghiệp và PTNT
blue-check Hướng dẫn xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp
blue-check Giải đáp về hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công thương
blue-check Quy chế chứng nhận mã số, mã vạch English attachment
blue-check Quy định mới về kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy sản phẩm công nghệ English attachment