LuatVietnam

blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2021 phải nộp trước 31/7/2021 English attachment

Công điện số 05/CĐ-TCT ngày 20/4/2021 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 (2 trang)
Posted: 22/4/2021 7:16:15 AM | Latest updated: 26/4/2021 6:35:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5190 | Vietlaw: 505
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý thời gian ân hạn thuế năm 2021 theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP dành cho các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch như sau:

- Thuế GTGT: ân hạn 5 tháng cho số thuế GTGT của tháng 3 đến tháng 6/2021 và quý 1, quý 2/2021; 4 tháng cho số thuế của tháng 7 và 3 tháng cho số thuế của tháng 8.

- Thuế TNDN: ân hạn 3 tháng cho số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2021.

- Tiền thuê đất: ân hạn 6 tháng số tiền thuê phải nộp kỳ đầu năm 2021.

- Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh: ân hạn đến 31/12/2021 cho số thuế của năm 2021.

Giấy đề nghị ân hạn thuế được nộp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế, tuy nhiên phải nộp trước 31/7/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5190

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Ân hạn thuế 2021Cập nhật đến: 12-Nov-2021

Dòng thời gian

Không có dữ liệu