LuatVietnam

blue-check Giao thức kết nối camera giữa DNCX và Hải quan English attachment

Quyết định số 247/QĐ-TCHQ ngày 2/3/2022 của Tổng cục Hải quan quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống camera giám sát của doanh nghiệp chế xuất với cơ quan hải quan theo khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP và việc giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất thông qua hệ thống camera (11 trang)
Posted: 4/3/2022 1:06:00 PM | Latest updated: 28/4/2022 4:06:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5405 | Vietlaw: 555
LuatVietnam

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo quy định bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, các doanh nghiệp chế xuất phải gắn camera (kết nối với hải quan) tại các cửa / cổng ra vào và tất cả những nơi có lưu giữ hàng hóa. Camera phải đảm bảo hoạt động liên tục 24/24 không phân biệt ngày nghỉ, Lễ Tết
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 2-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5405

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD247-02032022TCHQ[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment
blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công
blue-check DNCX có cần xin giấy phép khi xuất khẩu phế liệu, phế phẩm? English attachment
blue-check Nhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu
blue-check Bắt buộc kiểm tra thực tế nhà xưởng của DNCX để xác định điều kiện giám sát hải quan
blue-check Thuê hay mượn hàng hóa của DNCX đều phải nộp thuế nhập khẩu và không được hoàn lại English attachment
blue-check Sau 25/4/2022, DNCX phải có xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát hải quan mới được ưu đãi English attachment
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Hàng XNK tại chỗ trên địa bàn TP. HCM sẽ làm thủ tục tại Chi cục Quản lý hàng gia công
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX và nội địa làm thủ tục ở đâu?
blue-check DNCX cần có xác nhận giám sát hải quan bằng camera trước ngày 25/4/2022 English attachment
blue-check Không được cho thuê lại kho của DNCX đang thuê English attachment
blue-check Giao thức kết nối camera giữa DNCX và Hải quan English attachment
blue-check Hướng dẫn thống nhất một số quy định mới về giám sát hải quan đối với DNCX English attachment
blue-check Cho doanh nghiệp nội địa mượn khuôn mẫu, DNCX có cần khai hải quan?
blue-check Điều kiện cho phép DNCX thuê kho bên ngoài trong giai đoạn dịch