LuatVietnam

blue-check Giảm 30% thuế TNDN và GTGT, miễn thuế TNCN quý 3 và 4/2021 English attachment

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của UBTV Quốc hội về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 (3 trang)
Posted: 21/10/2021 9:30:16 AM | Latest updated: 7/3/2022 12:06:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5316 | Vietlaw: 532
LuatVietnam

Các chính sách miễn, giảm thuế trong năm 2021 mà doanh nghiệp sẽ được hưởng theo Nghị quyết này gồm có:

- Giảm 30% thuế TNDN năm 2021, nếu doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ và giảm so với năm 2019.

- Giảm 30% thuế GTGT phát sinh từ 1/11/2021 - 31/12/2021 đối với các HHDV sau: vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch, xuất bản (trừ xuất bản phần mềm), điện ảnh, nghệ thuật, thể thao, vui chơi, giải trí... trừ các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

- Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp phát sinh lỗ trong năm 2020.

Riêng hộ cá nhân kinh doanh, sẽ được miễn thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế khác phát sinh từ sản xuất, kinh doanh trong các tháng của quý III và IV năm 2021, nếu kinh doanh tại địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch. Tuy nhiên, thu nhập miễn thuế không bao gồm thu nhập liên quan đến phần mềm, sản phẩm, dịch vụ thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cần lưu ý là các loại thu nhập dưới đây không được miễn thuế TNCN trong hai quý 3 và 4/2021:
- Cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm;
- Cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử,
- Cung cấp phim số, ảnh số, nhạc số và quảng cáo số
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 19-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5316

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ406-19102021UBTVQH[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế VAT
blue-check Hàng hóa đã cung cấp trước nhưng sau 1/2/2022 mới lập hóa đơn thì không được giảm thuế GTGT
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ có bị tính tiền chậm nộp?
blue-check Sẽ xử nghiêm những trường hợp không giảm 2% thuế GTGT trên hóa đơn
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ chủ động phổ biến chính sách giảm thuế năm 2022 đến doanh nghiệp