LuatVietnam

blue-check Giảm 10% lãi suất cho các khoản vay chính sách từ 1/10 - 31/12/2021 English attachment

Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (2 trang)
Posted: 29/11/2021 8:55:45 AM | Latest updated: 30/11/2021 3:52:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5344 | Vietlaw: 538
LuatVietnam

Các khoản vay thuộc chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ được giảm 10% lãi suất trong thời gian từ 1/10 - 31/12/2021.

Từ sau 31/12/2021, lãi suất của các khoản vay chính sách sẽ áp dụng lại mức cũ.

Đối tượng hưởng chính sách này căn cứ theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2021
Hết hiệu lực 1-Jan-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5344

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD1990-26112021TTg[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vay vốn

blue-check Về việc giảm 2% lãi suất cho vay VND
blue-check Ngân hàng Nhà nước giải đáp về chính sách hỗ trợ 2% lãi vay
blue-check Các app cho vay nặng lãi sẽ bị rà soát và gỡ bỏ
blue-check Điều kiện và mức hỗ trợ lãi suất vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh English attachment
blue-check [Dự thảo] Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp
blue-check Các phương thức hỗ trợ lãi vay 2%/năm cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ lãi suất vay vốn đến 2%/năm English attachment
blue-check Điều kiện và hạn mức cho vay vốn đối với trường mầm non dân lập bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Các chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân vùng núi English attachment
blue-check HSSV khó khăn sẽ được cho vay đến 10 triệu đồng để mua dụng cụ học trực tuyến
blue-check Điều kiện vay vốn mua dụng cụ học online
blue-check Từ 19/5/2022, học sinh sinh viên nghèo được cho vay ưu đãi đến 4 triệu/tháng
blue-check Thủ tục phê duyệt cho doanh nghiệp nhà nước tự vay nước ngoài (để thực hiện dự án)
blue-check Đã bỏ điều kiện về quyết toán thuế khi xin vay vốn trả lương ngừng việc
blue-check Giai đoạn 2022-2023, DN được hỗ trợ 2% lãi suất khi vay vốn phục hồi SXKD English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế thẩm định khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2022 vẫn 4,8%/năm English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước không thể lệnh cho các Công ty tài chính giảm lãi vay do ảnh hưởng dịch
blue-check Giảm 10% lãi suất cho các khoản vay chính sách từ 1/10 - 31/12/2021 English attachment
blue-check Dự thảo Quy chế quản lý các khoản vay ngoại tệ của doanh nghiệp