LuatVietnam

blue-check EVFTA không cho phép tự chứng nhận xuất xứ trên vận đơn English attachment

Công văn số 2534/HQTPHCM-GSQL ngày 15/10/2021 của Cục Hải quan TP. HCM về chứng nhận xuất xứ theo Hiệp định EVFTA (1 trang)
Posted: 15/11/2021 9:10:17 AM | Latest updated: 20/11/2021 3:16:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5335 | Vietlaw: 536
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 3, Điều 24 Thông tư số 11/2020/TT-BCTstatus2 , hàng nhập khẩu hưởng thuế EVFTA có thể được phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ bằng hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc chứng từ thương mại khác.

Tuy nhiên, cần lưu ý, "chứng từ thương mại khác" có giá trị tự chứng nhận xuất xứ chỉ bao gồm: phiếu gửi hàng, hóa đơn chiếu lệ hoặc phiếu đóng gói, không chấp nhận tự chứng nhận xuất xứ trên vận đơn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5335

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2534-15102021HQHCM[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

EVFTA

blue-check Đã có thông tin nhà xuất khẩu của Andorra và San Marino trên Hệ thống REX English attachment
blue-check Hệ thống REX của EU đã cập nhật mã số nhà xuất khẩu từ San Marino và Andorra English attachment
blue-check EVFTA không cho phép tự chứng nhận xuất xứ trên vận đơn English attachment
blue-check C/O tự chứng nhận xuất xứ khác biệt mã HS so với Hệ thống REX có được chấp nhận? English attachment
blue-check Hàng nhập từ Andorra và San Marino phải có mã REX mới được tự chứng nhận xuất xứ English attachment
blue-check Hàng xuất xứ từ New Caledonia không được hưởng thuế EVFTA English attachment
blue-check Tự chứng nhận xuất xứ cho lô hàng dưới 6000 Euro không cần có mã REX English attachment
blue-check Nhà xuất khẩu UK sẽ phải đăng ký mã số EORI thay REX English attachment
blue-check Không sử dụng C/O khi hưởng thuế EVFTA English attachment
blue-check Không chấp nhận C/O tự chứng nhận xuất xứ EVFTA cấp trước 1/8/2020 English attachment
blue-check Tự chứng nhận xuất xứ trước ngày có mã REX sẽ bất hợp lệ English attachment
blue-check Kế hoạch của Bộ Y tế trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hưởng lợi từ Hiệp định EVFTA
blue-check C/O EVFTA được phép nộp bổ sung bản thay thế nếu bản gốc bị cấp lỗi English attachment
blue-check Một số lưu ý về chứng nhận xuất xứ EVFTA English attachment
blue-check Lời khai tự chứng nhận xuất xứ EVFTA phải đúng mẫu English attachment
blue-check Chấp nhận hóa đơn bên thứ ba đối với hàng hưởng thuế EVFTA English attachment
blue-check Hàng hưởng thuế EVFTA phải khai mã B25 trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chấp nhận hóa đơn bên thứ ba đối với hàng hưởng thuế EVFTA English attachment
blue-check Có thể chứng nhận xuất xứ EVFTA trực tiếp trên trên phiếu giao hàng English attachment
blue-check Thêm một số lưu ý về chứng nhận xuất xứ theo EVFTA English attachment