LuatVietnam

blue-check Dự án ODA sẽ phải trả phí cam kết và phí quản lý nếu chậm tiến độ giải ngân English attachment

Công văn số 5418/VPCP-QHQT ngày 7/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý nợ công (1 trang)
Posted: 11/8/2021 8:02:38 AM | Latest updated: 11/8/2021 3:34:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5267 | Vietlaw: 521
LuatVietnam

Liên quan đến các dự án sử dụng vốn ODA của nước ngoài, Chính phủ lưu ý, cơ quan chủ quản dự án phải phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính... thẩm định kỹ sự cần thiết, tính khả thi, phương án thực hiện dự án, phương án bố trí mặt bằng trước khi đề xuất ký hiệp định vay để bảo đảm giải ngân vốn vay đúng tiến độ được duyệt ngay sau khi hiệp định vay có hiệu lực.

Đối với các dự án đã được thẩm định và ký kết hiệp định vay vốn, Chính phủ yêu cầu cơ quan bố trí vốn cần đảm bảo bố trí đủ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm theo tiến độ thực hiện dự án.

Các dự án chậm tiến độ giải ngân sẽ phải trả các khoản phí cam kết, phí quản lý theo thông báo của Bộ Tài chính.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5267

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV5418_07082021VPCP[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dự án ODA

blue-check Chế độ báo cáo định kỳ về tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ
blue-check Bãi bỏ thủ tục kê khai xác nhận khoản viện trợ nước ngoài
blue-check Về việc lập chứng từ và khai thuế đối với khoản viện trợ không hoàn lại
blue-check Sắp có Nghị định cắt giảm thủ tục giải ngân vốn ODA
blue-check Quy chế quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại kể từ 20/5/2022 English attachment
blue-check Sẽ đơn giản hóa quy trình đầu tư, giải ngân cho các dự án ODA
blue-check Thay mới thủ tục lập, thẩm định chủ trương đầu tư dự án ODA
blue-check Về hồ sơ hoàn thuế GTGT cho nhà thầu dự án ODA kể từ 1/1/2022
blue-check 10 thủ tục sửa đổi về phê duyệt viện trợ và chấp thuận đầu tư dự án ODA
blue-check Quy định mới về đầu tư dự án ODA English attachment
blue-check Sửa đổi điều kiện vay lại vốn vay ODA English attachment
blue-check Năm 2021, các dự án ODA giải ngân chậm sẽ bị cắt vốn cho dự án khác
blue-check Dự án ODA sẽ phải trả phí cam kết và phí quản lý nếu chậm tiến độ giải ngân English attachment
blue-check Về lựa chọn đồng tiền thanh toán cho hợp đồng xây dựng English attachment
blue-check Chế độ báo cáo giải ngân dự án ODA English attachment
blue-check Chuyên gia dự án ODA được miễn thuế TNCN trong thời gian làm việc tại Việt Nam English attachment
blue-check VPĐD nhà tài trợ nước ngoài được phép nhận tiền hoàn thuế GTGT
blue-check Nhà thầu dự án ODA phải có MST mới được hoàn thuế English attachment
blue-check Giá thầu dự án ODA không bao gồm thuế, lập hóa đơn như thế nào?
blue-check Thuế GTGT đầu vào hàng hóa sử dụng cho VPĐD dự án ODA không được xét hoàn