LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có được ân hạn thuế do dịch bệnh? English attachment

Công văn số 14275/BTC-TCT ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính về việc gia hạn thuế đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xảy ra dịch bệnh (2 trang)
Posted: 16/12/2021 10:57:16 AM | Latest updated: 22/12/2021 1:17:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5360 | Vietlaw: 541
LuatVietnam

Bộ Tài chính cho rằng, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã có quy định chính sách gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp và miễn tiền phạt hành chính đối với trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch bệnh, gồm cả doanh nghiệp xuất/nhập khẩu.

Các điều khoản đề cập đến vấn đề này bao gồm:

- Khoản 27 Điều 3 khẳng định "dịch bệnh" thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Khoản 8 Điều 59 cho phép miễn tiền chậm nộp đối với người nộp thuế bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng;

- Khoản 1 Điều 62 cho phép gia hạn nộp thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại do gặp trường hợp bất khả kháng;

- Khoản 1 Điều 140 cho phép miễn tiền phạt hành chính trong trường hợp người nộp thuế bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5360

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV14275-15122021BTC[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế VAT
blue-check Hàng hóa đã cung cấp trước nhưng sau 1/2/2022 mới lập hóa đơn thì không được giảm thuế GTGT
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ có bị tính tiền chậm nộp?
blue-check Sẽ xử nghiêm những trường hợp không giảm 2% thuế GTGT trên hóa đơn
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ chủ động phổ biến chính sách giảm thuế năm 2022 đến doanh nghiệp