LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp sẽ được miễn 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp English attachment

Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của UBTV Quốc hội về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (2 trang)
Posted: 27/9/2021 9:57:30 AM | Latest updated: 8/1/2022 10:06:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5299 | Vietlaw: 529
LuatVietnam

Theo Nghị quyết này, Quốc hội đã chấp thuận giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho doanh nghiệp từ 1% xuống còn 0% (quỹ tiền lương) trong thời gian 12 tháng (từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022). Đối tượng giảm bao gồm các doanh nghiệp đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021.

Ngoài ra, Quốc hội cũng đã chấp thuận trích khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2020 để chi hỗ trợ cho những người lao động có đóng BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 hoặc đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt HĐLĐ trong khoảng thời gian từ 1/1/2020 - 30/9/2021 và có thời gian đóng BHTN được bảo lưu. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1/10 - 31/12/2021.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 24-Sep-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5299

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ03-24092021UBTVQH[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm thất nghiệp

blue-check Quy trình cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình nộp trực tuyến hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
blue-check Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp nộp qua bưu điện được giải quyết trong bao lâu?
blue-check Hướng dẫn bổ sung về chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Thủ tục hưởng trợ cấp của quỹ BHTN
blue-check Lao động đang ngừng việc, nghỉ ốm đau, thai sản... vẫn được BHTN hỗ trợ
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương vẫn được hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Hướng dẫn chi hỗ trợ cho người lao động tại Tp. Hà Nội có đóng BHTN
blue-check Những trường hợp chưa xét hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng có được trợ cấp từ quỹ BHTN? English attachment
blue-check Thủ tục chi hỗ trợ khó khăn do Covid-19 cho lao động đã dừng đóng BHTN
blue-check Quy trình chi hỗ trợ cho người tham gia BHTN tại TP. HCM
blue-check Không bắt buộc nộp hồ sơ khi được giảm đóng 12 tháng BHTN English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục hưởng hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Điều kiện và mức hưởng trợ cấp khó khăn từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ được miễn 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp English attachment
blue-check Sẽ cho nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công
blue-check Sửa đổi chế độ trợ cấp thất nghiệp English attachment
blue-check Có bắt buộc trả phí BHTN vào lương cho lao động nghỉ thai sản? English attachment