LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp có được quyền đề nghị các Bộ hỗ trợ tư vấn pháp luật? English attachment

Công văn số 1941/BTP-PLDSKT ngày 15/6/2021 của Bộ Tư pháp về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (1 trang)
Posted: 16/6/2021 1:18:59 PM | Latest updated: 21/6/2021 8:03:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5230 | Vietlaw: 514
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 55/2019/NĐ-CP, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh chỉ có trách nhiệm giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với những vướng mắc trong việc áp dụng chung các quy định pháp luật, không có nghĩa vụ giải đáp những vướng mắc về vụ việc cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nếu cần giải đáp, tư vấn quy định pháp luật áp dụng cho những vụ việc cụ thể, doanh nghiệp có thể sử dụng mạng lưới tư vấn viên theo quy định tại Điều 9 Nghị định 55/2019/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5230

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1941_15062021BTP[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý doanh nghiệp

blue-check Thủ tục đề nghị miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục về đăng ký mẫu dấu, đăng ký xe và xử phạt vi phạm giao thông English attachment
blue-check Thay mới tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp được công nhận kinh doanh bền vững English attachment
blue-check Thay mới Quy chế tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa English attachment
blue-check Điều lệ hoạt động của Hội sẽ không được phê duyệt nếu tổ chức đại hội sai trình tự
blue-check Hướng dẫn mới về bổ nhiệm người quản lý và đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp quốc phòng
blue-check [Dự thảo] Thông tư mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thời gian tới
blue-check Thay mới Quy chế đánh giá các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Danh sách cán bộ đầu mối tiếp nhận hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công thương
blue-check Danh sách doanh nghiệp lớn do Tổng cục Thuế trực tiếp quản lý
blue-check Thời điểm chính thức trở thành người ĐDPL là khi nào? English attachment
blue-check Tiêu chí phân loại và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sẽ có chính sách hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp "3 tại chỗ" English attachment
blue-check Các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được đơn giản hóa
blue-check Về giấy tờ chứng minh thâm niên công tác khi cấp chứng chỉ Quản tài viên