LuatVietnam

blue-check Định mức tiền ca 730.000 đ/tháng hiện vẫn chưa thay đổi

Công văn số 70027/CT-TTHT ngày 28/7/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN với khoản phụ cấp điện thoại và tiền ăn giữa ca (3 trang)
Posted: 6/8/2020 9:46:23 AM | Latest updated: 7/8/2020 11:03:34 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5018
LuatVietnam

Quy định hiện hành tại điểm g.5 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 cho phép miễn tính thuế TNCN đối với tiền ăn trưa, ăn ca. Tuy nhiên, chỉ chấp nhận theo mức mà Bộ Lao động TBXH quy định và đảm bảo Công ty không tự tổ chức bữa ăn.

Hạn mức tiền ăn ca được Bộ Lao động TBXH quy định tại Khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH là 730.000 đ/người/tháng, đến nay vẫn chưa thay đổi.

Theo đó, nếu người lao động nhận tiền ăn ca không quá 730.000 đ/tháng thì được miễn cộng vào thu nhập chịu thuế. Nếu nhiều hơn thì phần vượt sẽ phải tính vào thu nhập chịu thuế

Để được hạch toán khoản tiền ăn ca, Công văn số 70283/CT-TTHT ngày 29/7/2020 yêu cầu Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty phải có điều khoản thể hiện việc chi trả suất ăn ca (suất ăn trưa) bằng tiền mặt.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5018

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Tiền ăn caCập nhật đến: 29-Jul-2020

Dòng thời gian

Không có dữ liệu